אירועי הסיום לבוגרות שנה ד' | יום שלישי, א׳ בתמוז תשפ״ג 20.6.2023, באולם המכללה

אירועי הסיום לבוגרות שנה ד' | יום שלישי, א׳ בתמוז תשפ״ג 20.6.2023, באולם המכללה

השארת תגובה