יום היכרות למרצים חדשים

כ״ו בתשרי תשפ״ד (11.10.2023)

לוז יום היכרות למרצים חדשים תשפ״ד