לו"ז ליום העיון לבנות מדרשת "בדרך אפרתה" בתאריך ד' תשרי תשפ"א (22.9.2020)

לו"ז ליום העיון לבנות מדרשת "בדרך אפרתה"
בתאריך ד' תשרי תשפ"א (22.9.2020)

השארת תגובה