תמונה של דגם בית המקדש

תמונה של דגם בית המקדש
מתוך ערך "בית המקדש" ויקיפדיה, יוצר התמונה: Ariely
קישור: https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9#/media/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Second_Temple.jpg

השארת תגובה