כריכת הספר ״ההתמודדות עם נושא השואה בגן הילדים״

כריכת הספר ״ההתמודדות עם נושא השואה בגן הילדים״

השארת תגובה