פרסום לשיחה ״שיח הלב״ סדנא פרקטית בת-חן ווייל

פרסום לשיחה ״שיח הלב״ סדנא פרקטית בת-חן ווייל

השארת תגובה