כל הפוסטים של רחלי ויינברג

תקנון אגודת הסטודנטים

תקנון אגודת הסטודנטים חברות באגודה – תשלום שנתי המלצת התאחדות הסטודנטים הארצית לאגודות הסטודנטים השונות ברחבי הארץ היא גביית דמי