fbpx

מכללת אמונה אפרתה | מכללה אקדמית לאמנויות וחינוך

כהן כרמיאל

כהן כרמיאל

תפקיד:

מרצה

טלפון:

054-6316107

מייל:

carmiel@emef.ac.il

תחום התמחות

תלמוד

מלמד בחוג

מדרש ואגדה

מלמד במסלול

תואר שני

השכלה

Ph.D

פרסומים

ספרים

עם חסיד תתחסד: מפניני שם משמואל, מעלה אדומים תשע"ח

אוצר הגאונים החדש, מסכת בבא בתרא, מקורות מדפוסים ומכתבי יד ערוכים לפי סדר התלמוד בליווי הערות ומפתחות, מרכז מורשת הרב נסים, ירושלים תשע"ז [בשיתוף עם פרופ' ירחמיאל ברודי והרב ד"ר יהודה צבי שטמפפר]

חמישה חומשי תורה עם ביאור הרלב"ג לתורה, ספר דברים, מעלה אדומים, תשע"ז [מהדורה מדעית חדשה, על פי כתבי יד, עם שינויי נוסחאות, ציוני מקורות, וביאורים בשיתוף עם הרב ד"ר ברוך ברנר]

ואברכה מברכיך: מפניני רבי יוסף בכור שור, מעלה אדומים תשע"ז

להנחיל אהבי י"ש: מפניני רבי משה אלשיך, מעלה אדומים תשע"ה

אוצר הגאונים החדש, מסכת בבא מציעא, מקורות מדפוסים ומכתבי יד ערוכים לפי סדר התלמוד בליווי הערות ומפתחות, מכון אופק, ירושלים תשע"ב [בשיתוף עם פרופ' ירחמיאל ברודי והרב ד"ר יהודה צבי שטמפפר]

חמישה חומשי תורה עם ביאור הרלב"ג לתורה, ספר במדבר, מעלה אדומים, תשס"ט [מהדורה מדעית חדשה, על פי כתבי יד, עם שינויי נוסחאות, ציוני מקורות, וביאורים בשיתוף עם הרב ד"ר ברוך ברנר]

חמישה חומשי תורה עם ביאור הרלב"ג לתורה, ספר ויקרא (חלק ב), מעלה אדומים, תשס"ו [כנ"ל]

חמישה חומשי תורה עם ביאור הרלב"ג לתורה, ספר ויקרא (חלק א), מעלה אדומים, תשס"ג [כנ"ל]

חמישה חומשי תורה עם ביאור הרלב"ג לתורה, ספר שמות (חלק ב), מעלה אדומים, תשס"א [כנ"ל]

חמישה חומשי תורה עם ביאור הרלב"ג לתורה, ספר שמות (חלק א), מעלה אדומים, תש"ס [כנ"ל]

בשלום ובמישור – מידות ודעות בפירוש התורה של רבי אברהם בן הרמב"ם, מעלה אדומים, תשנ"ט

 

ספרים בהכנה

חמישה חומשי תורה עם ביאור הרלב"ג לתורה, מבוא, [בשיתוף עם הרב ד"ר ברוך ברנר]

אוצר הגאונים החדש, מסכתות שבועות, עבודה זרה והוריות, מקורות מדפוסים ומכתבי יד ערוכים לפי סדר התלמוד בליווי הערות ומפתחות, [בשיתוף עם פרופ' ירחמיאל ברודי והרב ד"ר יהודה צבי שטמפפר]

 

ספרים שערכתי

מברכת משה – קובץ מאמרים במשנת הרמב"ם לכבודו של הרב נחום אליעזר רבינוביץ (שני כרכים), מעלה אדומים תשע"ב [בשיתוף עם הרב צבי הבר]

טל לברכה – שאלות והתמודדויות לרב ולקהילה ביישוב קהילתי, מאת הרב רמי רחמים ברכיהו (רב היישוב טלמון), מעלה אדומים, כרך א – תש"ס, כרך ב – תשס"ז [בשיתוף עם הרב ברוך ברנר]

מסורת ועקרונות במסכת האבות, מאת הרב ברוך ישר (שליכטר) ז"ל (רב העיר עכו), ירושלים, תשס"ז

 

דוקטורט ועבודת גמר

פרשנות הלכתית על דרך הפשט בביאור הרלב"ג לתורה, (בהנחיית פרופ' ירחמיאל (רוברט) ברודי וד"ר יצחק גוטליב), טבת תשס"ח

פרשנות הלכתית ועיוני נוסח בביאור הרלב"ג לתורה, עבודת גמר (בהנחית פרופ' ירחמיאל ברודי), החוג לתלמוד, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשס"ב

 

חוברות

מבוא לדמוקרטיה יהודית, חוברת מקורות לתלמידים, ירושלים, תשנ"ו [בשיתוף עם הרב אלישע אבינר]

תורת חיים, במעגלי הזמנים, חוברת למורים וחוברת לתלמידים בנושא חג השבועות, בית הרב קוק, ירושלים תשס"א

 

מאמרים

"השפעת ר"א אבן עזרא על הרלב"ג בביאור התורה", המעין ס, א (תש"פ)

"חמש הערות בנוסח דברי רש"י בתחילת ספר בראשית", מגדים נו (תשע"ו)

"שלוש הערות נוסח ברש"י בסוף ספר בראשית", המעין נד, ב (תשע"ד)

"השפעת איגרות הרמב"ם על הרלב"ג בביאור התורה", פעמים 134-133 (תשע"ג)

"מדוע יצר הרלב"ג דרך חדשה לקשור תורה שבעל-פה לתורה שבכתב?", פעמים 130 (תשע"ב)

"על עונשין ועל אזהרות, על דרך נוספת מדרכי ההיסק הלוגי בביאור הרלב"ג לתורה", מעלין בקודש כג (אדר התשע"ב)

"'כי בזה תתישב הנפש יותר' – על חלופה למידות שהתורה נדרשת בהן בביאור הרלב"ג לתורה, שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום כא (תשע"ב)

סמכותו של 'משנה תורה' לעומת המקורות התלמודיים בעיני רבי אברהם בן הרמב"ם, מברכת משה – קובץ מאמרים במשנת

הרמב"ם לכבודו של הרב נחום אליעזר רבינוביץ, מעלה אדומים תשע"ב

תולדות הרמב"ם – ראשי פרקים, מברכת משה – קובץ מאמרים במשנת הרמב"ם לכבודו של הרב נחום אליעזר רבינוביץ, מעלה אדומים תשע"ב

"מכר לו את השדה ונתן לו מקצת דמים", מחלוקת גאונים בפרשנות המשנה והגמרא שעליה, המעין נב, תשרי תשע"ב

"גדר השה לא ידבק על השה השחוט" – על היסקים הלכתיים בביאור הרלב"ג לתורה, מגדים נב, אדר ב תשע"א

פילוסוף איש הלכה ופרשן מקרא – רבי לוי בן גרשום וביאורו לתורה, שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום כ (תש"ע)

המקרא מפרש את עצמו – על דרך מדרכי ההיסק הלוגי בביאור הרלב"ג לתורה, מעלין בקודש יט, אדר תש"ע

האם הגיע הטופס המקורי של 'משנה תורה' לארם צובה?, בתוך: י' הראל, יו"ט עסיס, מ' פרנקל (עורכים), אר"ץ ומלואה, מחקרים בתולדות קהילת ארם צובה (חלב) ותרבותה (בהוצאת המרכז לחקר יהדות ארם צובה ומכון בן צבי), ירושלים תשס"ט

לֵךְ אֶל הָעָם וְקִדַּשְׁתָּם – עיון בדברי רבי משה אלשיך, בתוך: ש' ברט (עורך), להיות תנועה של עם, ירושלים תשס"ט

הלכה לוגיקה ופשוטו של מקרא בביאור הרלב"ג לתורה, מעליות כט, תשס"ט

כנועם שיח (על שו"ת שיח נחום מאת הרב נחום אליעזר רבינוביץ), צהר לה, טבת תשס"ט

עוד בענין שאלת קיומו של תרגום אונקלוס לברכת כהנים, מגדים מח, אייר תשס"ח

מרגליות של טל (על טל לברכה – שאלות והתמודדויות לרב ולקהילה ביישוב קהילתי), צהר לב, אדר ב' תשס"ח

לפשר סופה של הרשימה האוטוביוגרפית המיוחסת לרמב"ם, תרביץ עו (תשרי-אדר תשס"ז) [יצא לאור: אדר א תשס"ח]

אופיה הראוי של הפרשנות ההלכתית לתורה – עיון בדברי אור החיים הקדוש, מעליות כז-כח (טבת התשס"ח)

עוד בענין "אין סומכין על הנס", המעין מז, ניסן תשס"ז

דין קטנים ונשים במצוות שקלים – עיון על פי ביאור התורה לרלב"ג, מעלין בקודש יג, אדר התשס"ז

השתדלות אנושית וביטחון בה' בביאורי רלב"ג למקרא, מגדים מה, טבת תשס"ז

"בטרם תבוא שנת הרעב" – במרוקו ובליטא, המעין מז, טבת תשס"ז

דוגמא לעיון תלמודי בביאור הרלב"ג לתורה, המעין מו, ניסן תשס"ו [בשיתוף עם הרב ברוך ברנר]

כפל משמעות בלשון המקרא כ'מקור' להלכה – עיון פרשני-הלכתי בביאור הרלב"ג לתורה, מעליות כו, אדר התשס"ו

המוכר קרקע לגוי – על שימוש בתשובות הרמב"ם כהשלמה לדבריו ב'משנה תורה', מעליות כו, אדר התשס"ו

"במקום מצוה" – על תיקון מקביל בפירוש המשנה לרמב"ם ובפירוש מחותנו רבנו חננאל בן שמואל, תרביץ עג, ד (תמוז-אלול תשס"ד) [יצא לאור: טבת תשס"ו]

מורשת אב בכתיבתו ההלכתית של רבי אברהם בן הרמב"ם, מעליות כה, קובץ לציון שמונה מאות שנה לפטירת הרמב"ם, אלול תשס"ה

על אודות ספר המספיק לעובדי השם, מעליות כה, קובץ לציון שמונה מאות שנה לפטירת הרמב"ם, אלול תשס"ה

"שלא יהיו נואשים מטוב, האנשים הקשי-יום" – הערה חברתית-כלכלית על פי ביאור התורה לרלב"ג, המעין מה, תמוז תשס"ה

שני עניינים בביאור הרלב"ג לתורה, מעליות כד, סיון תשס"ד

עוד בענין "וחי בהם – וגם את שבתותי", המעין מד, ניסן תשס"ד

"וסמך ידו על ראש העולה" – תשובה וכפרה בדברי הרלב"ג בביאור התורה, המעין מד, תשרי תשס"ד

"בקרובי אקדש ועל פני כל העם אכבד" – משמעות חטאם של נדב ואביהוא על פי הרלב"ג בביאורו לתורה, שמעתין 154 (שנה מא), אלול-כסלו תשס"ד

פרטי הקרבנות בביאור הרלב"ג לתורה, מעלין בקודש ז, אב תשס"ג

לדרכו של הרלב"ג בביאורו לתורה, חשיפת מקורות בפשט המקרא להלכות מקובלות, צהר יד, אביב תשס"ג

תליית משמרת ביו"ט, מעליות כב, תשס"א

הלכה מחודשת בהלכות עבד עברי בפירוש הרלב"ג לתורה, צהר ד, סתיו תשס"א

קטע 'חדש' מביאור הרלב"ג לתורה – על עיוני האחרונים בקטעים הלכתיים שבביאורו, המעין מ, טבת תש"ס

"זה אלי ואנוהו" – בירורן של דרשות המכילתא, מעליות כא, תשנ"ט

האם מותר לגנוב או לגזול ממון גויים?, בשדה חמד, תשנ"ט

מתה בשעת מלאכה ומתה מחמת מלאכה – ביאור להלכה אחת במשנה תורה על פי הרלב"ג בפירוש התורה, עיונים וביאורים בדברי הרמב"ם (=מעליות כ), תשנ"ט

"יוסף הכהן הביא ביכוריו יין ושמן ולא קיבלו ממנו" – הערה על קטע ממהדורה קמא של פירוש המשנה לרמב"ם שנשכח ולא נמחק במהדורה בתרא, עיונים וביאורים בדברי הרמב"ם (=מעליות כ), תשנ"ט

הלכה 'מורכבת' בהלכות הזכרת גשמים, המעין לט, טבת תשנ"ט

"סכך פסול פוסל בארבעה בסוכה קטנה" – מקורה של הלכה אחת בהלכות פסוקות, המעין לט, תשרי תשנ"ט

אבנטו של כהן הדיוט, מגדים כט, אייר תשנ"ח

'לוקח' שהפך ל'מוכר' – בירור נוסחהּ של משנה אחת בבבא בתרא, מעליות יט, תשנ"ח

ושמי ה' לא נודעתי להם, המעין לח, טבת תשנ"ח

עם ישראל וארץ ישראל בפירושו של רבי אברהם בן הרמב"ם לתורה, מגדים כח, תשנ"ח

ערכה של עבודת ה' 'שלא לשמה', מעליות יח, תשנ"ז

מושגים גיאוגרפיים במבחן האטימולוגיה וההקשר, מעליות טז, תשנ"ה

ביאור הרלב"ג לתורה, המעין לה, תשרי תשנ"ה

מבוא למשנתו החינוכית של ר' אברהם בן הרמב"ם, מעליות יד, תשנ"ד

הישיבה התיכונית כמוסד מחנך, מים מדליו, תשנ"ד

כמו כן, כתבתי למעלה מ-800 מאמרים העוסקים בהיבטים פרשניים בפירושיהם לתורה של רבי אברהם אבן עזרא, רבי יוסף בכור שור, רמב"ן, רלב"ג, רבינו בחיי, ר"ע ספורנו, עקדת יצחק, צרור המור, מהר"ם אלשיך, כלי יקר, אור החיים, מאור ושמש, הכתב והקבלה, רש"ר הירש, מלבי"ם, משך חכמה, העמק דבר, ושם משמואל, שמפורסמים באתר האינטרנט של ישיבת ההסדר במעלה אדומים (https://www.ybm.org.il/) ומשם הועתקו לאתרים רבים נוספים [תשס"א – תש"ף]

כמו כן, כתבתי למעלה כ-50 מאמרי ביקורת ספרים (תורנית ואקדמית), שפורסמו במוסף "שבת" בעיתון "מקור ראשון".

עיסוק נוסף

חוקר באוניברסיטה העברית ובמכון מעליות, רכז תחום תלמוד ותושבע"פ במכון הנרייטה סאלד
גלילה לראש העמוד

בואו נדבר...

מלא/י את הפרטים ויועץ לימודים יצור איתך קשר בהקדם:

אנו משתמשים ב- Cookies כדי לשפר את חווית הגלישה שלך. כדי לקיים את ההנחיות של e-Privacy, עלינו לבקש את הסכמתך להגדיר את ה- Cookies. קרא עוד

שמש של קורונה

לומדים בצל הקורונה

דילוג לתוכן