הרב ד"ר חנן יצחקי

תפקיד במכללה 
ראש החוג לתושב"ע, רב המכללה, רכז העבודה המעשית

חדר:

טלפון: 050-9297385

מייל: chananyi@emef.ac.il

תחום התמחות 
תלמוד, פילוסופיה יהודית

מלמד בחוג
תושב"ע, היסטוריה, תואר שני להוראת האגדה, מנהלות מעון

מלמד במסלול

Ph.D

מאמרים שפורסמו בכתבי עת שפיטים:

 1. "ההדפסה המחתרתית של הפתחי תשובה", עלי ספר כו, בר אילן תשע"ז, עמ' 331-319.
 2. "הוויכוח על 'יום הצום העולמי", מורשת ישראל 14, אריאל תשע"ז, עמ' 280-259.


מאמרים שהתקבלו לפרסום בכתבי עת שפיטים:

 1. "באיזה נוסח של השו"ע השתמש בעל ה'פתחי תשובה'", Jewish Studies Internet Journal (JSIJ) 14 .
 2. "'ועמך כולם צדיקים': לדרכו החינוכית של 'הטור'- ר' יעקב בן הרא"ש", דרך אפרתה טו, ירושלים תשע"ח, עמ' 17-7.


מאמרים בשלבי שיפוט:

 1. "אחריות הקהילה לחינוך היסודי בתקופת חז"ל: המודל הבבלי לעומת המודל הארץ-ישראלי", דור לדור.
 2. "מסקנות הלכתיות מתוך ספר מאסף: יחסו של בעל ה'פתחי תשובה' לעיסוק בחכמת הקבלה", HUCA
 3. "'מעז יצא מתוק'"- תגובות יהודיות אוהדות ל'חוקי נירנברג'", ילקוט מורשת.

מאמרים בכתבי עת תורניים:

 1. "עיונים בספר 'פתחי תשובה'" [ב], ישורון לד, ניסן תשע"ו, עמ' תתקטז-תתקכז.
 2. "עיונים בספר 'פתחי תשובה'", ישורון לג, אלול תשע"ה, עמ' תתעג-תתצג.
 3. "על בעל פתחי תשובה על השו"ע ושנות חייו", המעיין נה (ב), טבת תשע"ה, עמ' 100-96.
 4. "לימוד גמרא לציבור חילוני", תלמוד תורה בהלכה בהשקפה ובחינוך יהודי, ירושלים תשס"ב, עמ' 49-44.

 

מאמרים בבמות שונות:
1. "לג בעומר- החג שפושט ולובש צורה", אתר ערוץ 7, י"ד באייר התשע"ח, 29/4/2018
2. "בשם השם", עיתון בשבע, כ"ד בטבת תשע"ח, 10/1/2018.
3. "מגדל בבל- החטא הקפיטליזם והקומוניזם", מצב הרוח 455, חשוון תשע"ח.
4. "הרהורים לי"ז בתמוז- למצוא את האור באפור", אתר ערוץ 7, ט"ז בתמוז תשע"ז 10/7/2107.
5. "הפנים השונות של החכמה, הכח, העושר והכבוד- הרהורים על התרבות", שבתון 803, טבת
תשע"ז.
6. "המציאות יכולה להפתיע", ישע שלנו 536, אלול תשע"ו.
7. "הלכות פורים לסטודנטיות", אתר האינטרנט "מורשת", 21/3/2016.
8. "הערבה והאתרוג- מי בראש?", שבתון 740, תשרי תשע"ו.
9. "קול חינוכי אחיד", ישע שלנו 447, אלול תשע"ה.
10. "מערבין אבלות באבלות", אתר האינטרנט "כיפה", טבת תשע"ה 1/1/2015.