הקודם
הבא
לוגו קולא

חיפוש קל | מסך אחד | כל התוצאות

שעות פתיחה:

בימים א'-ד' 19:45 – 8:30   |   ביום ה' 17:45 – 9:00   |   בימים א', ג'-ד': השאלה עד 18:45  |  בימים ב', ה': השאלה עד 17:45

מתאריך כ"ט שבט (24.2.2020) עד יום חמישי ט' אדר (5.3.2020) הספרייה תהיה פתוחה עד השעה 19:00

מועדים מיוחדים תש"ף

מה קורא?

הספריה – מחדשת בשבילכם – בגישה מרחוק

גם דרך קולא