תמיכה בהוראה ובמחקר אקדמי

ספריית המכללה תומכת בהוראה ובמחקר אקדמי במגוון נושאים:

  • הפצת פרסומים חדשים של חוקרי המכללה לסגל המרצים.
  • סיוע באיתור פריטים ביבליוגרפיים.
  • בדיקת דירוג של כתבי העת השונים.
  • תמיכה בפתיחת פרופיל חוקר ברשתות האקדמיות
  • הפצת 'קול קורא' וכנסים הרלוונטיים להתמחויות השונות.
  • הדרכות על כלים לניהול ידע כמו מנדליי.
  • עריכת אירועי השקה של ספרים אקדמיים שנכתבו ע"י חוקרי המכללה.