כל הפוסטים בכנסים בספרייה

מפגש צהרי מחקר

כנס צהרי מחקר המידענית נעמה קידר לוי עורכת מחקר העוסק בזיהוי הגורמים הקשורים להחלטות של מרצים להשתמש בתוכנות לניהול ידע