כל הפוסטים בהשאלות והזמנות

מדיניות השאלה

 מדיניות השאלה מי רשאי לשאול?סטודנטיות מן המניין, מרצים ועובדי המנהל במכללה. למשתתפות בסנדת סטאז' (משתתפות שלא למדו במכללת אפרתה), הלומדים