כל הפוסטים בהשאלות והזמנות

מדיניות השאלה

מדיניות השאלה מי רשאי לשאול? סטודנטיות מן המניין, מרצים ועובדי המנהל במכללה. למשתתפות בסנדת סטאז' (משתתפות שלא למדו במכללת אפרתה),