כל הפוסטים בפרסומי המכללה

דרך אפרתה

דרך אפרתה כתב עת שפיט. עורכת: סיגלית רוזמרין עורכים בעבר: מיכל בן יעקב, ציון עוקשי, ישראל רוזנסון, יוסי שפנייר תחום

דעת לשון

דעת לשון עריכה: סיגלית רוזמרין ויהונתן וורמסר עורכים בעבר: ישראל רוזנסון, יהודית הנשקה תחום מחקר:  מחקרים בלשון העברית לתקופותיה מחקרים בהוראת הלשון

דרך אגדה

דרך אגדה כתב עת שפיט. עורכים: שמואל פאוסט וסיגלית רוזמריןעורכים בעבר: שולמית אליצור, שלמה גליקסברג, אפרים חזן, עודד ישראלי, מנחם כ"ץ, רחל