fbpx

מכללת אמונה אפרתה | מכללה אקדמית לאמנויות וחינוך

באומל-שוורץ ג'ודי

באומל-שוורץ ג'ודי

תפקיד:

מרצה, יועצת תכנית

טלפון:

050-5328601

מייל:

baumelj@emef.ac.il

תחום התמחות

יהדות

מלמד בחוג

מלמד במסלול

השכלה

Ph.D

פרסומים

ספרים (מחבר) – (Books (as author

1. Unfulfilled Promise: The Jewish Refugee Children in the United States, 1934-1945, Juneau, Alaska: The Denali Press, 1990, 228p.

(עיבוד והרחבה של עבודות הדוקטור העוסק בהיבטים שונים של העברתם ויישובם של כאלף ילדים פליטים יהודיים שהגיעו ממרכז וממערב אירופה לארצות הברית בתוקפת השואה. הספר עוסק בהיבטים פוליטיים, ארגוניים וחברתיים של העברת הילדים וקליטתם בארה"ב בשנים הנידונות)

2. קול בכיות: השואה והתפילה, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן 1992, 240 עמ'. (המחקר עוסק בתפילות המיוחדות שנתחברו בתקופת השואה ולאחריה והמתייחסות לשואת יהודי אירופה, חלקו הראשון של הספר מורכב ממבוא וארבעה פרקים העוסקים באירופה הכבושה בתקופת השואה, בצום ותפילה בעולם החופשי בתקופת השואה, בימי אבל ותפילות לאחר השואה ומשאל בין הרבנים הבכירים בדבר האפשרות לחבר תפילת "יזכור" אחיד לזכר קורבנות השואה שתהיה מקובלת על כל הזרמים ביהדות. חלקו השני של הספר – שער התפילה – מכיל 62 תעודות, רובן תפילות מיוחדות וקינות, שנכתבו בתקופת השואה ולאחריה)

3. א) קיבוץ בוכנוואלד תל-אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד ובית לוחמי הגיטאות, 1995, 191 עמ'. (הספר בוחן את תולדותיה של קבוצת ההכשרה הראשונה שקמה בגרמניה לאחר מלחמת העולם השנייה. קבוצה זו, שלימים עלתה ארצה והקימה את קיבוץ נצר סרני, היה הראשון מבין קיבוצי "נוח"ם – נוער חלוצי מאוחד" שקמו בקרב שארית הפליטה בניסיון לאחד את החלוצים מכל הזרמים הציוניים בתוך תנועה אחד. הספר בחון את ההיבטים הפוליטיים, הארגוניים, והחברתיים של הקמת קבוצת ההכשרה ומנתחת את תולדותיו של "קיבוץ בוכנוואלד" במשך שלש השנים הראשונות לקיומו בארץ ובגולה).

3. ב) :Rutgers.Kibbutz Buchenwald: Survivors and Pioneers, New Brunswick, N.J. University Press, 1997, xi+ 195pp (עיבוד והרחבה של 3א.)

4. ,Double Jeopardy: Gender and the Holocaust, London: Vallentine Mitchell 1998. 292pp.

(הספר כולל 11 פרקים, בתוספת הקדמה היסטורית נרחבת, העוסקים בהיבטים שונים ומגוונים של סוגיית חקר האישה היהודיה בתקופת השואה. הספר מחולק לחמישה שערים – מבט מתודולוגי, אינטראקציה בין נשים בימי המלחמה, גבורת נשים, נשים בשארית הפליטה ובהנצחת השואה, וחינוך – בתוספת סיכום וביבליוגרפיה מורחבת הסוקרת את הספרות העוסקת בחקר האישה בתקופת השואה. המאמרים שבספר נכתבו על פני תקופה של קרוב לעשר שנים כשחלקם נכתבו לראשונה לצורך הספר והתפרסמו בבמות אחרות במקביל או לאחר מכן.

5. בין אידיאולוגיה לתעמולה: משלחת האצ"ל בארה"ב 1948-1939, ירושלים:  מאגנס, תשנ"ט, 236 עמ'.

(הספר בוחן את הקמתה ופעילותה של משלחת האצ"ל בארצות הברית בתקופת מלחמת העולם השנייה ועד להקמת מדינת ישראל. בין הסוגיות הנידונות בספר הן הגופים השונים שהקימו חברי המשלחת בניסיון לצבור אוהדים בארצות הברית, המעבר של המשלחת מגיוס כספים לאצ"ל למאבק להקמת צבא עברי, הפעילות למען הצלת יהודי אירופה, הפעילות הפרלמנטרית של המשלחת בארצות הברית ובבריטניה בשנות המלחמה, המאבק להכריז עצמאות בגולה ולהקמת שגרירות עברית, ופירוק המשלחת והצטרפותם של מרבית החברים לתנועת "חרות" עם הקמת המדינה).

5. ב)  The Bergson Boys and the Origins of Contemporary Zionist Militancy, Syracuse: Syracuse University Press, 2005, 331p.

(גרסה מורחבת של הספר בעברית על משלחת האצ"ל בהוצאת מאגנס. בנוסף לנושאים המופיעים במהדורה העברית הגרסה האנגלית עוסקת בהרחבה בתגובותיהם של גורמים יהודיים אמריקניים וציוניים לפעילותה של המשלחת והמידה שבה תגובות אלו השפיעו על המשך קיומה. בנוסף לכך בוחנת הגרסה האנגלית את המידה שבה פעילות יחסי הציבור של המשלחת הצליחו לשכנע את הציבור האמריקני בדבר קיומה של בעיה יהודית וציונית במהלך שנות הארבעים.)

6. גיבורים למופת: צנחני היישוב במלחמת העולם השנייה והזיכרון הקולקטיבי הישראלי, שדה בוקר: מכון בן גוריון לחקר ישראל, הציונות ומורשת בן גוריון, 2004, 348 עמ'.

(הספר בוחן את המטמורפוזה של אתוס הגבורה בחברה הישראלית במשך תקופה של למעלה מחמישים שנה באמצעות ניתוח דרכי הנצחה של צנחני מלחמת העולם השנייה ביישוב ולאחר מכן במדינת ישראל. בין הנושאים הנידונים בספר הם המאמצים להביא את גופות הצנחנים לקבורה במדינת ישראל, הפולמוסים הציבוריים בשנות החמישים סביב זכרם של הצנחנים שנפלו, ההנצחה בתום מערכת החינוך ותנועות הנוער, היחס לפרשת הצנחנים בספרות ובאומנות, המטמורפוזה של אתוס הגבורה בשנות השבעים והיחס המשתנה לפרשה, השתקפות הפרשה בטלוויזיה ובקולנוע משנות התשעים ועד לסוף העשור.) הספר זכה בפרס הכט לספר הטוב ביותר בנושא ציונות ומדינת ישראל בשנת 2005.

Perfect Heroes: the World War II Parachutists from Palestine and the Israeli Heroic Ethic, University Press of Wisconsin, 2010, 282p.

7. The Incredible Adventures of Buffalo Bill of Bochnia (68715): The Story of a Galician Jew – Persecution, Liberation, Transformation, Sussex: Sussex Academic Press, 2009, 228p.

8. Never Look Back: The Jewish Refugee Children in Great Britain 1938-1945,   West Lafayette, In.: Purdue University Press, 2012, 286p.

9. Identity, Heroism and Religion in the Lives of Contemporary Jewish Women, Bern: Peter Lang, 2013, 474p.

א .10) My Name is Freida Sima: The American-Jewish Women's Immigrant Experience Through the Eyes of a Young Girl from the Bukovina, Bern: Peter Lang, 2017 367p.

10. ב) קוראים לי פרידה סימה: עולם המהגרות בארה"ב בעיני נערה מבוקובינה, תל אביב: רסלינג, 2019, 393 עמ'.

11. A Very Special Life: The Bernice Chronicles. One Woman's Journey Through Twentieth Century Jewish America, Bern: Peter Lang, 2017, 433p.

ספרים (עורך) – (Books (as editor

1. קולות מ"קומנדו קנדה": עדויותיהן של שבע נשים ממחנה אושוויץ-בירקנאו, ירושלים: אמונה, 1989, 100 עמ'.

2. בולטין המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר, 1 – 9,  1988 – 2001.

3. דמויות מופת בהיסטוריה יהודית (יחד עם יוסף דן), האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב 1991 , 240 עמ', [ברוסית]

4. Israel State Archives, Jerusalem, Archives of the Holocaust series, vol. 13   (Henry Friedlander and Sybil Milton, series eds.) New York: Garland Publishing, 1991. 365pp.

5. 134pp ,Guest Editor, Jewish History 11/2 (1997)

6. he Holocaust Encyclopedia (as Associate Editor with Walter Laqueur), New Haven and London: Yale University Press, 2001, 765pp. (וכן באיטלקית, 2002, רוסית 2003 ויפנית 2004)

7. Gender, Place, and Memory in the Modern Jewish Experience: Re-Placing Ourselves, (with Prof. Tova Cohen, co-editor), London: Vallentine Mitchell, 2003, 297p.

8. האוהבת והאהובה – יומנה של סוזי אדלר, ילדת ה"קינדר-טרנספורט", ירושלים: יד ושם, 2004, 83 עמ'.

9. להציל את הילדים. בוכנוואלד – סיפור של אבדן והצלה (מהדורה עברית מדעית של Jack Werber and William Helmreich, Saving Children: Diary of a Buchenwald Survivor and Rescuer) ירושלים, יד ושם, 2010, 177 עמ'.

10. Dalia Ofer, Francoise Ouzan and Judith Baumel-Schwartz (eds.), Holocaust Survivors: Resettlement, Memories, Identities New York and Oxford: Berghahn Press, 2012.

11. עורכת שותפה ל: online Encyclopedia of America's Response to the Holocaust, The David S. Wyman Institute for Holocaust Studies. https://enc.wymaninstitute.org

 

פרקים בספרים – Chapters in Books

1. "לא-ציונים ואנטי-ציונים והשאלה של הקמת המדינה, לפני ואחרי השואה", נעימה ברזל (עורכת), מקימים מדינה: דיון במהלכים וברעיונות שהיוו את תשתית המדינה שבדרך, תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, רכס, אורנים, 1997, עמ' 332-324.

2. "חיי הדת של הילדים הפליטים היהודיים בבריטניה 1945-1938", נ'  קצבורג (עורך), פדות:  הצלה בימי השואה, רמת-גן 1984, עמ' 201-185.

3. א) "קיבוץ  בוכנוואלד", י' גוטמן וע' דרכסלר (עורכים), שארית הפליטה  1948-1944: השיקום והמאבק הפוליטי, ירושלים תשנ"א, עמ' 404-393.

3. ב) Kibbutz Buchenwald", She'erit Hapletah, 1944-1948: Rehabilitation and"Political Struggle, Jerusalem 1990, pp. 437-449

4. “The Ninety Three Bais Yaakov Girls of Cracow: History or Typology” [with Jacob J. Schacter], J. J. Schacter (ed.), Reverence, Righteousness, and Rahamanut: Essays in Memory of Rabbi Dr. Leo Jung, New York: Jason Aronson, 1992, pp. 93-130.

5. “Teaching the Holocaust Through the Diary of Anne Frank”, Alex Grobman and Joel Fishman (eds.), Anne Frank in Historical Perspective: A Teaching Guide for Secondary Schools, Los Angeles 1995, pp. 49-54.

6. "Women's Holocaust Literature", Jacob Kabakoff, ed., Jewish Book Annual, New York: Jewish Book Council, 1996, pp. 92-102.

7.  “The ‘Parachutist’s Mission’ From a Gender Perspective”, Ruby Rohrlich (ed.), Resisting the Holocaust, Oxford and New York: Berg, 1998, pp. 95-113.

8. "רוחקה ושתי הרבקות: מנהיגות קבוצת ה'צנרשאפט' בפלשוב", א' רונן וי' כוכבי, עורכים, גוף שלישי יחיד, כרך ב', גבעת חביבה:      הוצאת יד-יערי 1995, עמ' 159-133.

9. “Gender and Family Studies of the Holocaust” Donald G. Schilling, ed., Lessons and Legacies of the Holocaust II Teaching the Holocaust in a Changing World,    Evanston: Northwestern UP, 1998, pp. 105-117

10. “Kehilath Morya: Portrait of a Refugee Community in New York City, 1943-1987", Dan Michman (ed.), Belgium and the Holocaust: Jews. Belgians. Germans, Jerusalem: Yad Vashem, 1998, pp. 499-521.

11. "מגדר ולימודי שואה", רינה לוין מלמד (עורכת), הרימי בכח קולך: על קולות נשיים ופרשנות פמיניסטית בלימודי היהדות, תל-אביב: ידיעות אחרונות וספרי חמד, 2001, עמ' 165-159.

12. "'היינו שם אתם': הנצחת נשים באנדרטות לזכר הנופלים במדינת ישראל" (עורכת: מרגלית שילה, רות קרק וגלית חזן-רוקם), העבריות החדשות: נשים ביישוב ובציונות בראי המגדר, ירושלים, יד יצחק בן צבי, 2001, עמ' 456-434. (באנגלית:  "We Were There Too: Women's Commemoration in Israeli War Memorials", in: Ruth Kark, Margalit Shilo and Galit Hasan-Roken (eds.), Jewish Women in Pre-State Israel: Life History, Politics, and Culture, Waltham: Brandeis UP and Hanover and London: University Press of New England, 2008, pp. 321-337.)

13. “Muetter und Kaempferinnen: Geschlechterbilder in israelischen Shoah-Denkmaelern”, in Insa Eschebach, Sigrid Jacobeit, Silke Wenk (Hg.), Gedaechtnis und Geschlecht: Deutungsmuster in Darstellungen des National-Sozialistischen Genozids, Frankfurt/New York: Campus Verlag, 2002, pp. 343-361.

14. “Introduction”,  Philip K. Jason and Iris Posner, eds., Don’t Wave Goodbye: The Children’s Flight from Nazi Persecution to American Freedom, Westport Ct. and London : Praeger, 2004, pp. 1-18.

15.  "הנצחת נשים בישראל", אריאל 185 (ספטמבר 2008), עמ' 79-66.

16. "חקר האישה, המגדר והמשפחה בתקופת השואה: התפתחותה של דיסציפלינה היסטורית", בתוך: אסתר הרצוג (עורכת), נשים ומשפחה בשואה, תל-אביב: אוצר המשפט, 2006, עמ' 1 – 26. (באנגלית:  "Gender and Family Studies of the Holocaust: The Development of a Historical Discipline", in Esther Hertzog (ed.), Life, Death and Sacrifice: Women and Family in the Holocaust, Jerusalem and New York: Gefen, 2008, pp. 21-40.)

17. "The Identity of Women in the She'erit Hapleta: Personal and Gendered Identity as Determinants in their Rehabilitation, Immigration and Resettlement", in: Dalia Ofer, Francoise Ouzan and Judith Baumel-Schwartz (eds.), Holocaust Survivors: Resettlement, Memories, Identities, New York and Oxford: Berghahn Press, 2012, pp. 16-45.

18. Gender Religion and Violence During the Holocaust", in: Andrew R. Murphy, ed., The Blackwell Companion to Religion and Violence, Oxford: Wiley-Blackwell, 2011, pp. 379-388.

19. "The German-Jewish Children'a Aid's Efforts to Resettle Jewish Refugee Children in the United States during the Holocaust", Fruma Mohrer and Ettie Goldwasser, New  York and the American Jewish Communal Experience, New York: YIVO, 2013, pp. 61-78.

20. "Orthodox Jewish Women as a Bridge Between Israel and the Diaspora", Eliezer Ben-Rafael, Judit Bokser Liwerant and Yosef Gorny (eds.), Reconsidering Israel-Diaspora Relations, Leiden and Boston: Brill, 2014 pp. 203-222.

21. "The Iconography of Gendered Sacrifice: Women’s Army Corps Memorials in Israel and Great Britain" in, Alberdina Houtman, Marcel Poorthuis, Joshua Schwartz and Joseph Turner eds.), The Actuality of Sacrifice: Models of Interaction between Judaism and Christianity in Past and Present, Leiden and Boston: Brill, 2015, pp. 401-420.

22. "Jewish Refugee Children in the USA (1934-1945): Flight, Resettlement, Absorption", in: Simone Gigliotti and Monica Tempian (eds.), The Young Victims of the Nazi Regime: Migration, the Holocaust and Postwar Displacement, London: Bloomsbury Academic Press, 2016, pp. 11-30.

23. "Resisting Obliteration – the lives and deaths of Jewish Women During theHolocaust" in: Jewish Behavior During the Holocaust – the Leicester Series forthcoming 2017).

מאמרים – Articles

1. "אש קודש, ספרו של האדמו"ר מפיאסצ'נה, ומקומו בהבנת החיים הדתיים   בגטו ורשה", ילקוט מורשת כ"ט (אביב 1980), עמ' 187-173.

2. א) "מחנה המעבר קיצ'נר בריצ'בורו", קובץ יד ושם י"ד, ירושלים 1981, עמ'  188-179.

ב) באנגלית:Vashem   The Kitchener Transmigration Camp at Richborough", Yad" .233-246 . Studies 14, Jerusalem 1981, pp

3. European Judaism  ,"Great Britain and the Jewish Refugee Children 1933-1938". (Winter 1981), pp. 19-25 2 15:

4. "לבירור היסטורי של שתי סוגיות הלכתיות שנתעוררו בתקופת השואה", סיני צ"א )סיון-תמוז תשמ"ב(, עמ' 167-157.

5. "Twice a Refugee: The Jewish Refugee Children in Great Britain During Evacuation 1939-1945", Jewish Social Studies  45 (Spring 1983), pp. 175-184.

6. "תכנית לאימוץ ילדים מגרמניה ב1938-", דפים לחקר תקופת השואה ג', אוניברסיטת חיפה/בית לוחמי הגטאות 1985, עמ' 229-212.

7. "בדרך לארץ הבחירה: עליית הנוער והילדים הפליטים היהודיים בבריטניה  בתקופת מלחמת העולם השניה", משואה י"ב, (אפריל 1984), עמ' 81-71.

8. "תפילות והכרזות צום בעולם החופשי בתקופת השואה", קש"ב קובץ שואה, בר-אילן, המכון לחקר השואה, אוניברסיטת בר-אילן 1, (דצמבר 1985),  עמ' 32-23.

9. Transfer and Resettlement in the United States of Young Jewish Refugees From" pp. 413-436. (Nazism" American Jewish History 77 (March 1988

10. "זיכרון עולם: תפילות וימי אבל לאחר השואה לזכר קורבנות השואה", סיני ק"א (שבט-אדר תשמ"ח), עמ' רע"א-רפ"ד.

11. "'אנקת אסיר': התפילות באירופה הכבושה תחת השלטון הנאצי", סיני ק"ד (סיון-תמוז תשמ"ט), עמ' קס"ג-קע"ז.

12. "הילדים הפליטים היהודיים בארצות הברית 1945-1934", דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות, ירושלים 1989, עמ' 520-513.

13. אורתודוכסיה: "סיור לימודי" בעולם משתנה", גשר 121 (קיץ 1990) עמ'  78-62.

14. א) The Politics of Spiritual Rehabilitation in the DP Camps" The Simon Wiesenthal.(1990) pp. 57-79 6 Annual

ב) "סידורי-תפילה ומיגבעות – פרק בשיקום הדתי של שארית הפליטה במחנות-העקורים בגרמניה 1949-1945", ילקוט מורשת מ"ח (אפריל 1990), עמ' 68-55.

ג) "סידורי תפילה ומגבעות – פרק בשיקום הדתי של שארית הפליטוה במחנות העקורים בגרמניה 1949-1945", בתוך: יואל רפל, עורך, בריחים של שתיקה: שארית הפליטה וארץ ישראל: קובץ מחקרים ותעודות, שנתון "משואה" כ"ח (תש"ס), עמ' 87-73.

15. "מבוכנוואלד לקיבוץ בוכנוואלד: התהוותה ופעילותה של קבוצת ההכשרה הראשונה שנוסדה בגרמניה לאחר מלחמת העולם השניה", יהדות זמננו 7 (1992) עמ' 218-191.

16. "הגבורה היהודית בשואה", סקירה חודשית 7 (נובמבר 1992), עמ' 10-5.

17. The Jewish Refugee Children from Europe in the Eyes of the American Press and" 1934-1945”, Holocaust and Genocide Studies 5:3 (1990),  Public Opinion pp. 293-312

18. א) Die 'Zehnerschaft' als Beispiel fuer weibliche Selbsthilfe unter dem NS-Regime”, Tel Aviver Jahrbuch fuer deutsche Geschichte (1992), pp. 271-288.

ב) בעברית: "קבוצת ה'צנרשאפט' כדוגמה לעזרה הדדית בין נשים בתקופת השואה", דפים לחקר תקופת השואה י' (1993) עמ' 127-107.

19. Through a Child's Eyes: Teaching the Holocaust Through Children's Holocaust" Experiences, The British Journal of Holocaust Education 2 (1993), pp. 189-208.

20. "חקר האישה והמשפחה בתקופת השואה – סקירה היסטוריוגרפית", יהדות זמננו 9 (1995) עמ' 60-45.

21. The IZL Delegation in the USA 1939-1948: Anatomy of an Ethnic Interest. "Protest Group", Jewish History 9:1 (1995) pp. 79-89

22)  Crisis and Reaction: The Hero in ,"The Jewish Heroine During the Holocaust" Jewish History, Menachem Mor (ed.) Omaha, Nebraska, Creighton University. Press, Omaha 1995, pp. 217-228

ב) "'חגרה בעוז מותניה': גיבורות השואה בזיכרון הקולקטיבי", דפים לחקר תקופת השואה י"ג (1996), עמ' 201-189.

23. א( In Everlasting Memory: Individual and Communal Holocaust Commemoration".(1995). pp. 146-170 1:3 Affairs In Israel", Israel

ב) In Everlasting Memory: Individual and Communal Holocaust Commemoration" Ohana,(eds.) The Shaping of Israeli Identity:  Robert Wistrich and David "In Israel Myth, Memory and Trauma, London: Frank Cass, 1995, pp. 146-170

ג) בעברית: "לזכרון עולם: הנצחת השואה ברמת הקהילה והפרט", עיונים   בתקומת ישראל 5 (1995), עמ' 387-364.

ד) בעברית: "לזכרון עולם: הנצחת השואה ברמת הקהילה והפרט", יואל רפל (עורך) זכרון סמוי זכרון גלוי: תולדות השואה במדינת ישראל, תל-אביב ומשואה, 1998, עמ' 43-19.

24. “Social Interaction Among Jewish Women in Crisis: A Case Study", Gender and History 7:1 (1995), pp. 64-84.

25. "קליטת שארית הפליטה בארץ ישראל – קיבוץ בוכנוולד באפיקים (1947-1945)", קתדרה 76 (1995), עמ' 190-173.

26. "הנצחת נשים באנדרטאות לזכר השואה במדינת ישראל", בשביל הזיכרון 12  (אדר-ניסן תשנ"ו\מארס 1996), עמ' 13-9.

27. Kibbutz Buchenwald and Kibbutz Hafetz Hayyim – Two Experiments in the Rehabilitation of the Jewish Survivors in Germany 1945”, Holocaust and Genocide Studies 9:2 (1995), pp. 231-249

28. "תגובת למרד  בעולם החרדי", לחימה יהודית בשואה – תולדות הדים, מורשת: דפים לחקר  תקופת השואה 12, (תשנ"ה), עמ' 308-289.

29. א) "'הצונחים אל עמם' – מבצע הצנחנים-שליחים במלחמת העולם השנייה בפרספקטיבה היסטורית", קובץ יד ושם כ"ה (1996), עמ' 134-103.

ב) Parachuting to Their People' – the Operation of the Parachutists-Emissaries' During World War II in Historical Perspective”,Yad Vashem Studies 25 (1996). pp. 137-180

30. Gender and Family Studies of the Holocaust", Women: A Cultural Review". pp. 114-124 ,(7) 1996

31. The Heroism of Hannah Senesz: An Exercise in Creating Collective National" Memory in the State of Israel", Journal of Contemporary History 31(1996),. pp. 521-546

32. Rachel Laments her Children: Representation of Women in Israeli Holocaust. (1996), pp. 100-126 Memorials", Israel Studies1

33. Kibbutz Buchenwald: The First Hachshara Kibbutz to be Established in Postwar" (1996), pp. 445-470 Germany", YIVO Annual 23

34. "Bridging Myth and Reality: The Absorption of the She'erit Hapletah 1945-1948”, .pp. 362-382 1997) ) 33 Middle Eastern Studies

35. 37( DP's Mothers and Pioneers: Women in the She'erit Hapletah” Jewish History 11:2 (Fall 1997), pp. 99-110.

36. 'אך נזכור את כולם': הנצחת הצנחנים-שליחים ממלחמת העולם השנייה בשנים 1949-1945", קתדרה 84 (יולי 1997), עמ' 132-107

37. Right-wing Ideologies among American Jews: The Seductive Myth of Power in "Crisis", Nationalism and Ethnic Politics, 4:4 Winter 1998, pp. 75-109

38. "מ'מפא"י עם כיפה' ל'גוש אמונים': יחסי דתיים וחילוניים במדינת ישראל", מפנה 20 – 21 (אביב 1998), עמ' 55-52.

39. Women's Agency and Survival Strategies During the Holocaust”, Women’s Studies International Forum 22:3 (1999), pp. 329-347.

40. Kahane in America: An Exercise in Right-Wing Urban Terror” Studies in Conflict and Terrorism 22:4 (1999), pp. 311-329

41. You Said the Words You Wanted Me to Hear But I Heard The Words You Couldn"t Bring Yourself To Say": Women's First Person Accounts of the Holocaust", Oral History Review 27:1 (Winter/Spring 2000), pp. 17-56"

42. “In Perfect Faith: Jewish Religious Commemoration of the Holocaust”, Studies in Religion/ Sciences Religieuses 30:1 (2001), pp. 5-23.

43. (מאמר קצר) ביקורת על ספרו של רוני שטאובר, הלקח לדור: שואה וגבורה במחשבה הציבורית בארץ בשנות החמישים, יד בן-צבי והמרכז למורשת בן-גוריון, תש"ס, בתוך: ציון ס"ו, ד' (תשס"א), עמ' 565-561.

44. ’Can Two Walk Together If They Do Not Agree’? Reflections on the Compatibility Between Holocaust Studies and Women’s Studies”, Women: A Cultural Review 13: 2 (Summer 2002), pp. 195-206.

45. “Founding Myths and Heroic Icons: Reflections on the Funerals of Theodor Herzl and Hannah Szenes”, Women’s Studies International Journal 25:6 (2002), pp. 679-695.

46. “Teacher, Tiller, Soldier, Spy: Women’s Representations in Israeli Military Memorials”, Journal of Israeli History: Politics, Society, Culture, 21:1-2 (Spring-Autumn 2002), pp. 93-117.

47. "שותפויות מוזרות: התנועה הרביזיוניסטית  ואגודת ישראל בתקופת השואה", עיונים בתקומת ישראל  12 (2003), עמ' 492-465.

48. "בעיני אשה", יד ושם – קובץ מחקרים ל"ב (תשס"ד), עמ' 391-397.

49. Review Essay of: Walter Laqueur, Generation Exodus: The Fate of Young Jewish Refugees from Nazi Germany, Hanover NH and London, University Press of New England [for] Brandeis UP, 2001, and Zeev W. Mankowitz, Life Between Memory and Hope: The Survivors of the Holocaust in Occupied Germany, Cambridge: Cambridge UP 2002, in: The Jewish Quarterly Review 94:3 (Summer 2004), pp. 563-569.

50. "גשרים בין אתמול ומחר: מקומה של 'תרבות הגולה' בסיפור חייהן של גיבורות העלייה החמישית", קתדרה, 114 (דצמבר 2004) ,עמ' 148-121.

51. (together with Dov Schwartz) “Women’s Status and Identity in the Religious Zionist Movement”, Review of Rabbinic Judaism: Ancient, Medieval, Modern,  v. VIII (2005), pp. 189-209. ובעברית "אקדמות לחקר מעמד האישה וזהותה בתנועה הציונית הדתית" בתוך: ישי ארנון, יהודה פרידלנדר, דב שוורץ (עורכים), סוגיות בחקר הציונות הדתיל: התפתחויות ותמורות לדורותיהן, רמת גן: אוניברסיטת בר אילן, 2012, עמ' 309-329.

52. "צוואתו של אורי אילן", עיונים בתקומת ישראל 15 (2005) עמ', 209 – 238.

53. "חלוצות, מורות, ואמהות: נשים חרדיות בקרב שארית הפליטה", בתוך: קובץ יד ושם ל"ו (תשס"ח) עמד 149-121.

54. "Frum Surfing: Orthodox Jewish Women's Internet Forums As a Historical and Cultural Phenomenon", Journal of Jewish Identities (2009), 2:1, pp. 1-30.

55) "The Lives and Deaths of Female Military Casualties in Israel During the 1950s", Israel Studies 14:2 (2009), pp. 134-157.

56. Female Icons of the Zionist Movement: The Making of a National Heroine in Israel", Totalitarian Movements and Political Religions 11:3-4, (2011) pp. 249-270.

57. The Rescue of Jewish Girls and Teenage Young Women to England and the USA during the Holocaust from the Gendered Perspective", Jewish History 26:1 (2012), pp. 223-245.

58. 'It is Our Custom from Der alter Heim': The Role of Orthodox Jewish Women's Internet Forums in Reinventing and Transmitting Historical and Religious Tradition", Journal of Jewish Identities 6(1) (Jan. 2013), pp. 27-70.

59. "One Thousand Children: Jewish Refugee Children in the USA (1934-1945)", Prism: An Interdisciplinary Journal for Holocaust Educators 6 (Spring 2014), pp. 38-43.

60. "The Holocaust and its Aftermath in the Yishuv and the State of Israel"על ספריהם של שלמה בר-גיל ועדה שיין, וישבתם בטח: ניצולי השואה בהתיישבות העובדת 1945 – 1955, ירושלים: יד ושם, 2010, 357 עמ' ו  Dina Porat, Israeli Society: The Holocaust and Its Survivors. London: Vallentine Mitchell, 2010. 459 pp. in: Uzi Rebhun (ed.), The Social Scientific Study of Jewry: Sources, Approaches, Debates,  Studies in Contemporary Jewry: An Annual, 25 (2014), pp. 267-.273

61. (עם יהושע שוורץ) "ברוכים הבאים למזרח התיכון", איגרת 86 (סתיו 2014), עמ' 86.

62. "מפליט לאזרח – הילדים היהודיים שהגיעו כפליטים לארה"ב בתקופת השואה", ילקוט מורשת 95  (טבת תשע"ה) עמ' 281-259.

63. "Beloved Beasts, Reflections on the History and the Impact of the British 'Animals in War' Memorial", History and Memory 29:1 (Spring/Summer 2017), p. 104-133.

64. "My Grandmother's Tkine: Immigrant Jewish Women's Lives, Identites and Prayers in Early Twentieth-Century America", Nashim: A Journal of Jewish Women's Studies and Gender Issues 31 (Spring-Fall 2017), pp. 146-168.

65. "אנצו סנרי: האציל שהפך לצנחן", ילקוט מורשת 98 (טבת תשע"ח, דצמבר 2017), עמ' 80-105.

66. "Unearthing the 'Polonskis': A Historian's Odyssey in Family Research", Genealogy 2:1 (2018), 10 doi.10.3391/genealogy/2010010 https://www.mdpi.com/2313-5778/2/1/10/html.

67. "נשים, מגדר, שואה וכל מה שביניהם: סקירה היסטוריוגרפית", ילקוט מורשת 100 (טבת תש"פ, דצמבר 2019) עמ' 61-40  (בדפוס)

הרצאות בכנסים מדעיים – PAPERS PRESENTED AT SCIENTIFIC CONFERENCES

1. הכינוס הבינלאומי השביעי של יד-ושם בנושא שארית הפליטה, ירושלים, אוקטובר 1985. (נושא ההרצאה: קיבוץ בוכנוואלד)

2. הכינוס הבינלאומי הראשון בנושא היהדות הדתית וההגות הדתית בשואה ולאחריה, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, מאי-יוני 1986. (נושא ההרצאה: סיפורן של תשעים ושלש בנות מבית ספר בית יעקב בקרקוב – מיתוס או מציאות?)

3. הכינוס הבינלאומי הראשון על יהדות בלגיה והשואה, אוניברסיטת בר-אילן, יוני 1989. (נושא ההרצאה: קהילת מוריה)

4. הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות, ירושלים, אוגוסט 1989 (נושא ההרצאה: הילדים הפליטים היהודיים בארה"ב בתקופת השואה)

5. הכינוס בנושא חיי יום יום בתקופת השואה, אוניברסיטת חיפה ובית לוחמי הגיטאות, יוני 1991. (נושא ההרצאה: עזרה הדדית בקרב נשים יהודיות בתקופת השואה)

6. סוגיות בחקר התנועה הרוויזיוניסטית, מוסד הרצל לחקר הציונות, אוניברסיטת חיפה, יוני 1991. (נושא ההרצאה: שיתוף פעילה בין אגודת ישראל לבין התנועה הרביזיוניסטית)

7. סוגיות בחקר התנועה הרוויזיוניסטית, מוסד הרצל לחקר הציונות, אוניברסיטת חיפה, יוני 1992. (נושא ההרצאה: משלחת האצ"ל בארה"ב)

8. Lessons and Legacies II: Teaching the Holocaust, Chicago, October 1992 (נושא ההרצאה:during the (Historiography of Women and Children Holocaust,

9. כנס על ההתנגדות בשואה, מכון שטרוכליץ לחקר השואה באוניברסיטת חיפה ובית לוחמי הגיטאות, אוניברסיטת חיפה ובית לוחמי הגיטאות, מארס 1993.(נושא ההרצאה: הגישה למרד בעולם החרדי)

10. סוגיות בחקר התנועה הרוויזיוניסטית, מוסד הרצל לחקר הציונות,  אוניברסיטת חיפה, יוני 1993. (נושא ההרצאה: האישה בתנועה הרביזיוניסטית)

11. הקונגרס העולמי האחד עשר למדעי היהדות, ירושלים, יוני 1993. (נושא ההרצאה: קליטת שארית הפליטה בארץ – המקרה של קיבוץ בוכנוואלד)

12. Crisis and Reaction: The Hero in Jewish History, Creighton University, Omaha Nebraska, October 1993 (נושא ההרצאה: The Jewish Woman as Heroine During the Holocaust

13. .Remembering for the Future II, Berlin, March 1994 (השתתפות בדיון חוקרים על שואה והיסטוריוגרפיה)

14. סדנאות על נשים בתולדות עם ישראל ויהודי מזרח אירופה בworkshops of the – International Center for the Teaching of Jewish Civilization, ירושלים, יולי 1994. (נושא ההרצאה: הוראת הנושא "נשים בשואה" במדינת ישראל)

15. הסדנא הבינלאומית הראשונה על נשים בשואה, ירושלים, יוני 1995. (נושא  ההרצאה: (Women in the She'erit Hapleta.

16. היסטוריוגרפיה יהודית לקראת סוף המאה העשרים, החברה ההיסטוריות הישראלית, חיפה, מארס 1996, (מגיב להרצאה, נושא התגובה: אנדרטאות לזכר השואה כהיסטוריוגרפיה יהודית חדשה)

17. ציונות ומדיניות ציונית לנוכח השואה, יד-ושם, ירושלים, נובמבר 1997 (נושא ההרצאה: רביזיוניסטים ואנשי אצ"ל נוכח השואה 1945-1939)

18. מגדר ועיצובן של קהילות: האתגר לחקר דת, לאום וגזע, החברה ההיסטורית הישראלית בשיתוף עם אוניברסיטאות ישראל, תל-אביב, מארס 1998 (נושא ההרצאה: Gendered and (Women's Single-Sex Communities During theHolocaust.

19. נשים ביישוב ובמדינה בראשית דרכה, ירושלים, האוניברסיטה העברית, יוני 1998 (נושא ההרצאה: "היינו שם אתם: הנצחת נשים באנדרטות לזכר הנופלים במדינת ישראל.)

20. סוגיות התנועה הרביזיוניסטית, אוניברסיטת חיפה, יוני 1999 (נושא ההרצאה: משלחת האצ"ל בארה"ב בין אידיאולוגיה לפוליטיקה")

21. השפעת לימודי האישה ומגדר על לימודי היהדות, מכון שכטר ללימודי היהדות, ירושלים, יולי 1999 (נושא ההרצאה: מגדר ולימודי השואה בארץ ובחו"ל)

22. Gedaechtnis und Geschlecht. Zum Umgang mit der Geschichte der Konzentrationslager in beidern deutschen Nachkriegs-gesellschaften, Ravensbrueck, October 1999 (נושא ההרצאה:  (“Women's Commemoration in Israeli Shoa Memorials”

23. The Jewish Community: Historical and Cultural Perspectives, חיפה, ינואר 2000.
(נושא ההרצאה: Jewish Women's Communal Agency During the Holocaust”"

24. Gender, Place and Memory in the Modern Jewish Experience, אוניברסיטת בר-אילן, ינואר 2001 (Active chair in the session entitled: “Engendered Memories of the Holocaust and the Second World War in Memory of Sybil Milton” and delivery of historical survey and analysis of Milton’s pivotal role in Holocaust Gender Scholarship

25. "The Study of Jewish Orthodoxy: New Perspectives", האוניברסיטה העברית, אוגוסט 2001.
(Active chair in the session Jewish Orthodoxy in the United States, and discussion of the Israeli-American perspective of the topic,

26. One Thousand Children: Historical Perspective, שיקאגו, יוני 2002 (keynote Address: "The Jewish Refugee Children in the USA 1934-1945”)

27. יהודיה נודדת: אשה בהגירה ועלייה, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, מרץ 2003. (נושא ההרצאה: "גשרים בין אתמול ומחר: 'תרבות הגולה' בסיפור הגיבורה הישראלית")

28. Women at War: Special Exhibition, the Imperial War Museum, London, מרץ 2004.
(נושא ההרצאה: “Questions and Answers about Women During the Holocaust”)

29. יום עיון לכבוד פתיחת ארכיון שקופ-פרנקל-הינדס-אילן והענקת מלגות ופרסי מחקר מקרן אורי אילן ומקרן ד"ר שושנה שקופ-פרנקל, אוניברסיטת בר-אילן, 29 דצמבר 2004.
(נושא ההרצאה: "דברי סיכום ליום העיון וקווים לדמות הקמת ארכיון לזכר משפחות שקופ-פרנקל-הינדס-אילן")

30. חיים אנצו סרני: מאה שנה להולדתו ושישים שנה למותו, כנס בינלאומי – ירושלים, המכון ליהדות זמננו, מכון בן-צבי, חברת יהודי איטליה, יד טבנקין, 5 – 7 באפריל 2005. (נושא ההרצאה: "אנצו סרני: האציל שהיה לצנחן")

31. הבעיה הדמוגרפית והמדיניות הדמוגרפית של ישראל: יום עיון לזכרו של ד"ר ראובן הכט, חיפה, 17 במאי 2005. (נושא ההרצאה: "צנחני היישוב במלחמת העולם השנייה, ומעגלי הזיכרון ההנצחה")

32. המשק הנשי: יצירה, עבודה, התנדבות ועבדות, הכנס ה6 של האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המיגדר, המכללה למינהל, ראשון לציון, 26 במאי 2005. (השתתפות בפאנל "סופרות וסופרים מספרים", בהנחית מרב מיכאלי)

33. הקונגרס העולמי ה14 במדעי היהדות, האוניברסיטה העברית בירושלים, אוגוסט 2005.(Active Chair in the session entitled: "Contemporary American Orthodoxy: Sociological and Historical Perspectives)

34. Gender Issues in Holocaust Studies: Third International Conference, בית ברל, בית טרזין, ובית לוחמי הגיטאות 5 – 7 ספטמבר 2005.
(נושא ההרצאה: Sex, Gender, and Identity among the DP Youth”)

35. קתדרה לחקר השואה ע"ש מקס וריטה הייבר, האוניברסיטה העברית בירושלים, 26 בדצמבר 2005. (נושא ההרצאה: "צנחנים וצנחניות ממלחמת העולם השנייה והזכרון הקולקטיבי הישראלי")

36. Orthodox Jewry and the Holocaust, אוניברסיטת תל-אביב, ינואר 2006
(נושא ההרצאה: “Mothers, Students and Halutzot: Haredi Women among the DP’s)

37. שירים מברגן בלזן 1944, ערב עיון לרגל הוצאת ספרו של אורי אורלב, יד ושם, 28 בפברואר ‏2006  (נושא ההרצאה: "מחנה ברגן בלזן, מבט היסטורי")

38. Holocaust Survivors in their Countries of Resettlement: Space, Memories and Identities ירושלים, המכון ליהדות זמננו, ירושלים, 29 – 30 בינואר, 2007 (נושא ההרצאה: “Where did I come from Where am I going and who am I? Personal and Gendered Identity among Women of the She'erit Hapletah)

39. "התיזאורוס של מונחים מקצועיים בתחום השואה", הרצאה מוזמנת בפני פורום ארכיברים בינלאומיים ביד ושם לקראת הכנת התיזאורוס הרב-לשוני בתחום השואה באתר יד-ושם, 9 במאי 2007.

40. נשים חרדיות בישראל: דימויים, מיתוסים ומציאות,  אוניברסיטת בר-אילן, 10 ביוני 2007, (יו"ר פעיל במושב "מקומן של נשים בעיתונות ובספרות").

41. Israel as an Immigrant Society: Between the Melting Pot and Multiculturalism, 23rd Annual AIS Conference, האוניברסיטה הפתוחה, רעננה, 11 – 13 ביוני 2007 (נושא ההרצאה: “Hayalot Olot Noflot: The Life and Death of Immigrant Women Solders in the IDF During the 1950s”.)

42. International Graduates Seminar: Teaching About the Holocaust, ירושלים: יד ושם, 12 – 16 אוגוסט 2007 (נושא ההרצאה: “Holocaust and Gender”)

43. Jewish Resistance Reconsidered, ניו יורק, Museum of Jewish Heritage – A Living Memorial to the Holocaust, 28 באוקטובר 2007 )נושא ההרצאה: “Variations of Women’s Resistance During the Holocaust”)

44. ילדות ונעורים תחת שלטון הרייך השלישי : הבט מגדרי, בית ברל, בית טרזין, ובית לוחמי הגטאות, 31-29 באוקטובר 2007, (נושא ההרצאה: "הצלתן של ילדות יהודיות בתקופת השואה")

45. החינוך היהודי: אבוקה בצל השואה, מכללה ירושלים, המרכז ללימודי השואה ע"ש צוואטל אבלס-ראב, 5 בדצמבר 2007, (נושא ההרצאה "לחנך עולם חדש: סוגיות חינוכיות בקרב שארית הפליטה")

46. Conference of the Association of Jewish Studies, טורונטו, 16-18 בדצמבר 2007  (נושא ההרצאה:Reconstruction of Gender Identity among Jewish Postwar DPs)

47. ההרצאה השנתית באוניברסיטת Leicester באנגליה במסגרת The Annual Lecture Series in Honor of Elchanan and Miriam Elkes באוקטובר 2008.

48. הקונגרס העולמי החמשה עשר למדעי היהדות, ירושלים,  2 – 6 אוגוסט 2009, (נושא ההרצאה: גלישת הדוסיות: השימוש באינטרנט בקרב ציבור הנשים האורתודוקסי כתופעה היסטורית-חברתית)

49. "The Actuality of Sacrifice; Models of Interaction between Judaism and Christianity in Past and Present, Jerusalem and Ramat Gan, January 9-12, 2011. (lecture topic: "The Iconography of Gendered Sacrifice: Women’s Army Corps Memorials in Israel and Great Britain").

50. "The Bergson Group and America's Response to the Final Solution", Jerusalem, 17 July 2011, (participation in panel discussion).

51. "Religion and Identity, Europe and Beyond: Between Ethnicity and Hybridity", Ramat Gan, June 13-14, 2012 (active session chair for "Religion and Modernity" session).

52. "Conflicts and Divisions Among Jewish Communities Throughout the Generations", Ramat Gan, June 20-21, 2012, (active session chair "Divisions in Zionism" session)

53. "מפלגות ותנועות דתיות" עבר, הווה ועתיד: כנס לציון 90 שנה לפועל המזרחי, 100 שנה לאגודת ישראל ו110 שנים למזרחי" רמת גן, 19 בדצמבר 2012 (יו"ר פעילה)

54. Seventh International Symposium, the Klal Yisrael Project, Reconsidering Israel-diaspora Relations, Tel Aviv, January 8, 2013 (lecture topic: "Orthodox Jewish Women as a bridge between Israel and the diaspora").

55. סימפוזיון לכבוד פרופ' חיים גניזי בהגיעו לגבורות, המחלקה להיסטוריה כללית, אוניברסיטת בר אילן, 26 במאי 2014, ("ילדים פליטים וארה"ב, מבט היסטורי")

"למה בכלל לעסוק ב'נשים בשואה' כנושא נפרד? בכנס נשים מספרות שואה: כנס לציון 80 שנה ל"ליל הבדולח" ולזכר הגב' פניה גוטספלד הלר, רמת גן, 12 בנובמבר, 2018.

"מה? הייתה שואה? בטח הכול אשמת היהודים: מבט על האנטישמיות העכשיווית", בכנס מחשבות על אנטישמיות והכחשת השואה היום: כנס לציון יום הזיכרון הבין-לאומי להנצחת קורבנות השואה, תל אביב 27 בינואר 2019 (יד ושם, עמותת דורות ההמשך, והמכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר).

"על פרידה סימה: דברי תגובה והסבר", כנס השקת הספר "קוראים לי פרידה סימה: עולם המהגרות בארה"ב בעיני נערה מבוקובינה", רמת גן 8 באפריל 2019.

"נתיבי הזיכרון של קהילות שחרבו בשואה", בכנס עבר רחוק – עתיד רחוק: פרספקטיבות בחקר יהודי יוון בשואה, רמת גן, 30 באפריל 2019.

"We Could have been Them: Women Scholars Writing about Women in the Holocaust" הרצאה בדיון חוקרים בניו יורק מטעם פורום Women Recall the Holocaust וארגון Remember the Women, ניו יורק 5 במאי 2019.

"Auschwitz in a Different Perspective" הרצאה בדיון חוקרים בMuseum of Jewish Heritage בניו יורק, לקראת פתיחת תערוכת אושוויץ, 6 במאי 2019.

 

ערכים אנציקלופדיים

1א') הערך: "הצלת ילדים באמצעות מוסדות עזרה והצלה בבריטניה" בתוך הערך "היהודים בבריטניה", י' גוטמן (עורך), האנציקלופדיה של השואה, תל-אביב 1989, כרך 1, עמ' 220-222.

1ב') מהדורה אנגלית:, in: Israel Gutman (ed.),"Great Britain, Jewish Refugees" Encyclopedia of the Holocaust, New York 1989, v. 2, pp. 607 – 610.

2א') "הצלת ילדים מאירופה בארה"ב", י' גוטמן (עורך), האנציקלופדיה של השואה, תל-אביב 1989, כרך 2, עמ' 391-390.

2ב') מהדורה אנגלית: ,(.Israel Gutman (ed  in:,"States Rescue of Children, United" .608-611. v.3  pp ,1989 Encyclopedia of the Holocaust, New York

3) הערכים:

(350 מילים) Biddle, Francis (350 מילים) Bradley, Omar

(350 מילים) Clausner, Abraham (350 מילים) Clay, Lucius

(350 מילים) .Eisenhower, Dwight D (350 מילים) Hoover, Herbert

(350 מילים) Hopkins, Harry (350 מילים) LaGuardia, Fiorello

(350 מילים) Neibuhr, Reinhold (350 מילים) .Nimitz, Chester W

(350 מילים) Patton, George (350 מילים) Pearl Harbour

(350 מילים) Quakers (350 מילים) Rifkin, Simon

(350 מילים) United States Committee for the Care of European Children

(350 מילים) Beddel Smith, Walter

באנציקלופדיה הממוחשבת של הUnited States Holocaust Memorial Museum – בוושינגטון.

 

ערכים אנציקלופדיים המופיעים כפרק בתוך ספר

“Bermuda Conference", Walter Laqueur and Judith Tydor Baumel (eds.), The Holocaust Encyclopedia, New Haven and London: Yale UP, 2001, pp. 75-76.

“Concentration Camps", Walter Laqueur and Judith Tydor Baumel (eds.), The Holocaust Encyclopedia, New Haven and London: Yale UP, 2001, pp. 133-135.

“Evian Conference", Walter Laqueur and Judith Tydor Baumel (eds.), The Holocaust Encyclopedia, New Haven and London: Yale UP, 2001, pp. 172-174.

“Extermination Camps", Walter Laqueur and Judith Tydor Baumel (eds.), The Holocaust Encyclopedia, New Haven and London: Yale UP, 2001, pp. 174-179.

“Parachutists’ Mission”, Walter Laqueur and Judith Tydor Baumel (eds.), The Holocaust Encyclopedia, New Haven and London: Yale UP, 2001, pp. 467-471.

. “Hannah Szenes 1921-1944”, in: Jewish Women: A Comprehensive Historical Encyclopedia, ed. Paula E. Hyman and Dalia Ofer (a computerized encyclopedia by Shalvi Publications), 1000 words, 2007.

“Haviva Reik 1914-1944”, in: Jewish Women: A Comprehensive Historical Encyclopedia, ed. Paula E. Hyman and Dalia Ofer (a computerized encyclopedia by Shalvi Publications), 900 words, 2007.

בקורת ספרים בכתבי עת – Reviews of Books in Periodicals

1. "יועצים לעזרת שארית הפליטה", (ביקורת על ספרו של חיים גניזי, יועץ ומקים: היועץ לצבא האמריקני ולשארית הפליטה, 1949-1945, תל-אביב, מורשת וספרית הפועלים 1987) גשר 117, (אביב תשמ"ח), עמ' 152-151.

2. "קשת רחבה" (ביקורת על: מנחם קאופמן (עורך), יהדות זמננו: שנתון  לעיון ולמחקר 5, גשר  120 (חורף תש"ן), עמ' 121-120.

3. "על צדיקים, חסידים וגזרות", (ביקורת על ספרו של מנדל פייקאז', חסידות פולין, ירושלים 1990). יהדות זמננו 6 (1990) עמ' 355-349.

4. "דו-קיום מסוג אחר", (ביקורת על ספרו של ישעיהו ליבמן (עורך), לחיות ביחד: יחסי דתיים חילוניים בישראל, ירושלים 1990) גשר 123 (קיץ  תשנ"א) עמ' 126-124.

5. George Eisen, Children and Play in the Holocaust: Games Among The Shadows, Amherst, University of Massachusetts Press, 1988. The Jewish Quarterly    Review, 81 (1991), pp. 435-436.

6."בעקבות המוזה של משורר הגיטאות", (ביקורת על יחיאל שיינטוך, יצחק קצנלסון – כתבים שניצלו מגיטו וארשה וממחנה ויטל, ירושלים 1990)  דפים לחקר תקופת השואה ט (1991) עמ' 273-270.

7. "מזיכרונותיו של יהודי אמריקני", (ביקורת על ספרו של Eli Ginzberg, My Brother’s(Keeper, New Brunswick, N.J., 1989 יהדות זמננו 7 (1992),  עמ' 375-371.

8. ביקורת על ספרו של דב לוין, בין ניצוץ לשלהבת , רמת-גן, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן 1987, בולטין של המכון לחקר השואה, אוניברסיטת בר-אילן, 1992.

9. סקירה של הספר: Yehuda Ben-Avner, Vom orthodoxen Judentum in Deutschland zwischen zwei Weltkriegen, Hildesheim, Georg Olms Verlag, 1987, בתוך בולטין של המכון לחקר השואה, אוניברסיטת בר-אילן, 1992

10. ביקורת על ספרו של  Aaron Berman, Nazism, the Jews and American Zionism 1933-1948, Wayne State University Press, Detroit 1991  בתוך: (1992) 13 Studies in Zionism, עמ' 84-82.

11. ביקורת על ספרה של Judith R. Baskin, ed.Jewish Women in Historical Perspective, Detroit: Wayne State University Press, 1991 בתוך: (History 7 (1993 Jewish, עמ' 147-145.

12. "בין ציונים ל'לא ציונים'", ביקורת על:Ambivalent Menahem Kaufman, An Partnership: Zionists and Non Zionists in America 1939-1948, Jerusalem .Detroit 1991, 418p and בתוך: יהדות זמננו 8 (1993) עמ' 402-399.

13. "שארית הפליטה בעולם החדש", ביקורת על : Against All Odds:,William Helmreich Holocaust Survivors and the Successful Lives They Made in America, Simon , and Schuster, New York 1992 בתוך: יהדות זמננו 8 (1993), עמ' 360-357.

14. "עדויות מהשואה: מזיכרון אישי לזיכרון היסטורי" (ביקורת על ספרו של Ruins of Memory, Yale Lawrence Langer, Holocaust Testimonies: The ,University Press, New Haven and London 1991 בתוך גשר 128-127 (סתיו-חורף תשנ"ד – 1993), עמ' 132-131.

15. "הפליטות הבלתי נגמרת" (ביקורת על ספרן של חנה ויינר ודליה עופר, פרשת קלאדובו, עם עובד: תל-אביב 1993) בתוך יהדות זמננו 9 (1995), עמ' 284-281.

16. "…והגדת…" (ביקורת על ספרו של יונה עמנואל, יספר לדור: קורות משפחה בשואה, ירושלים: מוסד יצחק ברויאר, תשנ"ד,) בתוך המעין ל"ה (תשרי תשנ"ה), עמ' 63-61.

17. "סדר 'נשים'" (ביקורת על ספרן של יהודית רותם, אחות רחוקה: עולמה של  האשה החרדית בעיני מי שיצאה משם, הוצאת סטימצקי, 1992, ושל תמר אלאור, משכילות ובורות: מעולמן של נשים חרדיות, עם עובד בשיתוף עם  ירחון נעמת, תל-אביב 1992) בתוך גשר 131 (קיץ תשנ"ה), עמ' 130-127.

18. "חנה סנש כגיבורה לאומית" (ביקורת על: חנה סנש: יומנים, שירים, עדויות, ערך משה ברסלבסקי, מהדורה חמש עשרה, מתוקנת ומורחבת, ההדירה והביאה לדפוס: ורדה בכור, תל-אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1994) בתוך יהדות זמננו 10 (1996). עמ' 307-299.

19. "לחיות עם העבר", ביקורת על:Aaron Hass, The Aftermath: Living with The ,Cambridge University Press, 1995 Holocaust, Cambridge: בתוך: גשר 134 (חורף תשנ"ז), עמ' 111-110.

20. ביקורת על: Chaya Brasz, Removing the Yellow Badge: The Struggle for a Jewish Community in the Postwar Netherlands, 1944-1955, Jerusalem: the Institute for Research on Dutch Jewry, The Ben-Zion Dinur Institute for Research on Jewish History, the Hebrew University of Jerusalem, 1955 in Jewish History, 10/2 (1996), pp. 123-124.

21. "בצבת הזיכרון", ביקורת על:Geoffrey Hartman, The Longest Shadow: In The (Aftermath of the Holocaust בתוך גשר 135 (קיץ 1997), עמ'112-111.

22. ביקורת על ספרה של אילנה שמיר: הנצחה וזכרון: דרכה של החברה הישראלית בעיצוב נופי הזכרון, תל-אביב: עם עובד, 1996) בציון ס"ב (תשנ"ז), עמ' 440-437.

23. Short Notices", Moshe Prywes, Prisoner of Hope, Hanover and London: Brandeis. UP 1996, Jewish History 11/2, 1997, p. 133

24. Short Notices", Yisrael Gutman and Avital Sar (eds.), Major Changes Within" the Jewish People in the Wake of the Holocaust, Jerusalem: Yad Vashem, 1996  בתוך: Jewish History 11/2 (Fall 1997), p. 134

25. ,Short Notices", David S. Wyman (ed.), The World Reacts to the Holocaust "Baltimore and London: Johns Hopkins UP, 1996, Jewish History 11/2. (Fall 1997), p. 134

26. "נשים בסבך הקדמה", (ביקורת על ספרה של פולה היימן, האשה היהודיה בסבך הקידמה: מקומה וייצוגה בעת החדשה, ירושלים: מרכז שז"ר, 1997;Sylvia Barack Fishman, A Breath of Life: Feminism in the American Jewish (Community, New York: The Free Press, 1993 בתוך: גשר 138(חורף תשנ"ט), עמ' 112-110.

27. ביקורת על ספרם של Marcia Sachs Little and Sharon Weissman Gutman, eds., Liturgies on the Holocaust: An Interfaith Anthology, Valley Forge, PA: , Trinity Press International, 1996 בתוך: The Jewish Quarterly Review, 88:3-4, (Jan.-April 1999), pp. 280-281

28. "המורדים שבתוכנו" (ביקורת על ספרה של נעימה ברזל, עד כלות ומנגד: המפגש בין מנהיגי מרד הגטאות לבין החברה הישראלית, ירושלים: הספרייה הציונית, תשנ"ח) בתוך: קתדרה 94 (טבת תש"ס), עמ' 181-177.

29. "נשים ומיגדר בשואה" (ביקורת על:,Dalia Ofer and Lenore J. Weitzman, (eds.) Women in the Holocaust, New Yaven and London: Yale UP 1998) בתוך: יהדות זמננו: ציונות מדינת ישראל והתפוצות 13 (תשנ"ט), עמ' 307-303.

30. "נשים ומיגדר בשואה" (ביקורת על:,Dalia Ofer and Lenore J. Weitzman, (eds.) Women in the Holocaust, New Yaven and London: Yale UP 1998) בתוך: Women's Studies International Forum 24:5 (June-July 2000), pp. 133-134

31. "מין, מיניות ותוצאותיהם במחשבה היהודית", (ביקורת על ספריהם של מרדכי רוטנברג, היצר: הפסיכולוגיה הקבלית של מיניות ויצירתיות, ירושלים ותל-אביב: שוקן, 1999, וGad Freudenthal (ed.), AIDS in Jewish Thought and Law, Hoboken, NJ: Ktav, 1998 בתוך גשר 141(קיץ תש"ס), עמ' 119-118.

32. ביקורת על ספר בעריכתה של אסתר פוקס: Women and the Holocaust: Narrative and Representation (ed. by Esther Fuchs), Studies in the Shoah vol. 22, Lanham MD. University Press of America 1999, in: Women’s Studies International Forum, 24:1 (2000), p. 124.

33. "השואה, היצירה ונשות 'הדור השני'", (ביקורת על ספרה של: Ronit Lentin, Israel and the Daughters of the Shoah: Reoccupying the Territories) בתוך: גשר 143 (קיץ תשס"א) of Silence, New York and Oxford: Berghahn Books, 2000 עמ' 97-96.

34. "לקח השואה במדינת ישראל", (ביקורת על ספרו של רוני שטאובר, הלקח לדור: שואה וגבורה במחשבה הציבורית בארץ בשנות החמישים, יד בן-צבי והמרכז למורשת בן-גוריון, 2000), מפנה (אוקטובר 2001), עמ' 47-46.

35. "'אוסטיודן' ו'ווסטיודן' בשנות השלושים", (ביקורת על ספרה של יפעת וייס, אתניות ואזרחות: יהדות גרמניה ויהודי פולין 1940-1933, ירושלים: מאגנס וליאו בק, 2000) בתוך: גשר 144 (חורף תשס"ב), עמ' 110-109.

36. "שאלות של זהות" (ביקורת על Asher Cohen and Bernard Susser, Israel and the Politics of Jewish Identity: The Secular-Religious Impasse, Baltimore and London: Johns Hopkins University Press, 2000) בתוך: גשר 145 (קיץ תשס"ב), עמ' 106-107.

37. "'יכין' ו'בועז' של חקר תקופת השואה" (ביקורת על שמועל אלמוג, דליה עופר, דוד בנקיר ודניאל בלטמן (עורכים, השואה: הייחודי והאוניברסלי: קובץ מאמרים, ספר יובל ליהודה באואר; השואה: היסטוריה וזיכרון, ספר יובל לישראל גוטמן , ירושלים: יד ושם והמכון ליהדות זמננו, תשס"ב) בתוך: גשר 146 (חורף תשס"ג), עמ' 107-105.

38. ביקורת על: Jozeph Michman and Marion Aptroot (tr. And intro.), Storm in the Community: Yiddish Polemical Pamphlets of Amsterdam Jewry 1979-1798, Cincinnati: Hebrew Union College Press, 2002) בתוך: גשר 146 (חורף תשס"ג), עמ' 136.

39. זיכרון השואה בגרמניה מאז ועד היום", ביקורת על ספרו של : Dan Michman (ed.), Remembering the Holocaust in Germany, 1945-2000: German Strategies and Jewish Responses בתוך: גשר 147 (קיץ תשס"ג), עמ' 103-102.

40.  סיקורת על:
(Dan Michman, Holocaust Historiography: A Jewish Perspective:, .Conceptualizations, Terminology, Approaches and Fundamental Issues, London and Portland Oregon: Vallentine Mitchell 2003, 435p.) בתוך גשר 148 ( חורף תשס"ד), עמ' 135-134.

41. ביקורת על:
(Tamar El-Or, Next Year I Will Know more: Literacy and Identity among Young Orthodox Women in Israel, Detroit: Wayne State University Press, 2002, 331p.) בתוך: Nashim 6 (Fall 2003), pp. 116-121.

42. "טבנקין זו לא רק תחנת מוניות", ביקורת על ספרו של ברוך כנרי, טבנקין בארץ ישראל, רמת אפעל: יד טבנקין, המרכז למורשת בן-גוריון, הוצאת הספרים האוניברסיטאית של בן-גוריון, 2003, 881 עמ', בתוך: האומה 155 (אביב תשס"ד, 2004), עמ' 113-111.

43. ביקורת על:
Ruth Gay, Safe Among the Germans: Liberated Jews after World War II, New Haven and London: Yale U.P. 2002, בתוך: גשר 148 (קיץ תשס"ד), עמ' 113-112.

44. "עשרים נקודות-מבט על ז'בוטינסקי", ביקורת על אבי בראלי ופנחס גינוסר (עורכים), איש בסער: מסות ומחקרים על זאב ז'בוטינסקי, עיונים בתקומת ישראל סדרת נושא, קרית שדה בוקר: מכון בן גוריון לחקר ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון, מוסד הרצל לחקר הציונות ולימודה, מכון ז'בוינסקי בישראל, מרכז מורשת מנחם בגין, 2004, 553 עמ'), בתוך: האומה 157 (2004), עמ' 99-95.

45. ביקורת על: Joseph Berger, Displaced Persons: Growing up in America After the Holocaust, New York: Scribner 2001 347 pp. בתוך: Dark Times, Dire Decisions: Jews and Communism, Studies in Contemporary Jewry: An Annual XX (2004), pp. 320-323.

46. Review of Adrienne Kurtzer, My Mother's Voice: Children, Literature and the Holocaust. Peterboro, Ont.: Broadview press, 2002, 384p.,  בתוך: Shofar 23:4 (Summer 2005) pp 147-148.

47. "בגין לפני ז'בוטינסקי ורזיאל", ביקורת על:יעקב מרקוביצקי, לקסיקון אצ"ל, הארגון הצבאי הלאומי בארץ ישראל, תל-אביב: משרד הביטחון ההוצאה לאור, ברית חיילי האצ"ל, 205, 300 עמ', בתוך האומה 162 (חורף תשס"ו), עמ' 100-97.

48. "זהירות: פסיכו-היסטוריה", ביקורת על: עפר גרוזברד, מנחם בגין: דיוקנו של מנהיג – ביוגרפיה, תל-אביב: רסלינג, 2006, 374 עמ' בתוך: האומה 166 (חורף תשס"ז 2006), עמ' 92-90.

49. “A Tragic Footnote” ביקורת על: Gabrielle Herz, The Women's Camp in Moringen: A Memoir of Imprisonment in Germany, 1936-1937, בתוך: Nashim: A Journal of Jewish Women's Studies and gender Issues 13 (Spring 2007), pp. 272-275

50. "התנועה ששילבה בין הדתי ללאומי" ביקורת על: שאול אבישי, ברית החשמונאים, במאבק לחרות ישראל, ראובן מס, ירושלים 2007, 228 עמ' בתוך: האומה 171 (אביב תשס"ח 2008), עמ' 130 – 133.

51. "חברה בכבלי הזיכרון", ביקורת על: אלי שילר וגבריאל בראקי (עורכים), 'ובדמם הבוקר יעלה': זיכרון והנצחה בישראל (אריאל, 172-171), ירושלים תשס"ו , 223 עמ', בתוך: קתדרה 127 (ניסן תשס"ח), עמ' 192-190.

52. ביקורת על: David Bankier, The Jews Are Coming Back: The Return of the Jews to their Countries of Origin After WWII, Yad Vashem and Berghahn Books, 2005, 320p. בתוך: European Historical Quarterly 38:2 (2008), pp. 312-313.

53. ביקורת על: Rochelle G. Saidel, The Jewish Women of Ravensbrueck Concentration Camp, Madison: University of Wisconsin Press, 2004, 279p. in: Studies in Contemporary Jewry 22 (2007), pp. 286-288.

54. ביקורת על: Beth B. Cohen, Case Closed: Holocaust Survivors in Postwar America, New Brunswick, NJ: Rutgers Universit Press, published in association with United States Holocaust Memorial Museum, 2007, xiii+223p., in American Jewish History 93:3 (Sept. 2007), pp. 363-365.

55. "יצחק שמיר על שולחן הקפה", ביקורת על:  יוסי אחימאיר (עורך), אילן הגרי (ניהול אמנותי), יצחק שמיר כסלע איתן, תל-אביב: ידיעות אחרונות – ספרי חמד, מכון ז'בוטינסקי בישראל, 2008, 272 עמ', בתוך: האומה  174 (חורף תשס"ט, 2008), עמ' 101-97.

56. ביקורת על:Phyllis Lassner, Anglo-Jewish Women Writing the Holocaust: Displaced Witnesses. Houndsmills, Basingstoke, Hampshire and New York: Palgrave Macmillan, 2008, 225p., בתוך: Shofar 28:1 (Fall 2009), pp. 171-172,

57. ביקורת על: ניר מן (עורך), והאנגלים אז בארץ: עיונים בפן הבטחוני של תקופת המנדט הבריטי בארץ ישראל. עלי זית וחרב: סוגיות בתולדות הביטחון של היישוב היהודי ומדינת ישראל 9 (2009),  288 עמ' בתוך: האומה 176 (2009), עמ' 106-10.

58. ביקורת על:The Impact of the Holocaust in America: The Jewish Role in American Life: An Annual Review, Volume 6 edited by Zev Garber. W. Lafayette, IN: Purdue University Press for the Casden Institute for the Study of the Jewish Role in American Life, University of Southern California, 230 pp.  בתוך Shofar 28:2 (2010), pp. 188-191.

59. ביקורת על: רינת-יה (גורודנצ'יק) רובינסון, סערה מסייעת: התנועה הרביזיוניסטית 1925-1940, יד יצחק בן צבי ומכון ז'בוטינסקי בישראל, ירושלים, 2010, 344 עמודים, בתוך: האומה 181 (2011) עמ' 99-102.

60. "אין יותר דיכוטומיה בין גיבורות לבין ניצולות": ביקורת על ספרה של שרון גבע, אל האחות הלא ידועה: גיבורות השואה בחברה הישראלית, בני ברק: הקיבוץ המאוחד, מגדרים, 2010, 302 עמ' בתוך: זמנים 115 (קיץ 2011) עמ' 112-113.

61. "זיכרון תלוי", ביקורת על ספרו של עמיר גולדשטיין, גבורה והדרה: עולי הגרדום והזיכרון בישראל, ירושלים: יד יצחק בן צבי ומכון ז'בוטינסקי בישראל 2011, 355 עמ', בתוך: ישראל: מחקרים בציונות ומדינת ישראל, היסטוריה, חברה, תרבות 20 (2012) ע'מ 225 – 230.

62. "קורות התנועה לפי תאריכים", ביקורת על ספרה של מינה גראור (עורכת) "ימי הצה"ר:כרונולוגיה של התנועה הרביזיוניסטית", מכון ז'בוטינסקי בישראל, תל אביב 2013, 438 עמ', בתוך: האומה 190 (קיץ תשע"ג, 2013) עמ' 109-113.

63. Yehuda Bauer, The Death of the Shtetl, New Haven: Yale UP, 2009, viii+208pp. in: Uzi Rebhun (ed.), The Social Scientific Study of Jewry: Sources, Approaches, Debates,  Studies in Contemporary Jewry: An Annual, 25 (2014), pp. 305-308

64. Sonja Schoepf Wentling and Rafael Medoff, Herbert Hoover and the Jews: The Origins of the “Jewish Vote” and Bipartisan Support for Israel, Washington, DC: The David S. Wyman Institute for Holocaust Studies, 2012, 225 pp., in: American Jewish Archives Journal 65 1,2 (2013), pp. 125-126.

65. "מבט אל העבר המשקיף מן הקיר", ביקורת על יורם א' שמיר (עורך), "לחש מנומס לא יגיע למוח, רק צעקה תגיע", אוצר הכרזות של מכון ז'בוטינסקי, מכון ז'בוטינסקי, תל-אביב, 2014, 157 עמ', בתוך: האומה 196 (חורף תשע"ה, 2014), עמ' 112 – 117.

66. "איש מאחורי מצבה", ביקורת על: מעוז עזריהו בשיתוף מנשה שני, במותם ציוו: אדריכלות בתי הקרבות הצבאיים בישראל השנים הראשונות, תל אביב: היחידה להנצחת החייל, אגף משפחות והנצחה משרד הביטחון, תשע"ב, 96 עמ', בתוך: קתדרה 156 (טבת תשע"ה), עמ' 205 – 209.

67. "השנאה והדמעה", ביקורת על: ילקוט מורשת 94 (11) (טבת תשע"ד), 195 עמ', בתוך: זמנים 130 (קיץ 2015) עמ' 107 – 109.

68. "היסטוריה, זיכרון והשואה החרדית", ביקורת על: מיכל שאול, פאר תחת אפר: החברה החרדית בישראל בצל השואה 1945 – 1961, ירושלים: יד ושם ויד יצחק בן צבי, 2014, בתוך: ילקוט מורשת 96 (טבת תשע"ו), עמ' 231 – 234.

69. ביקורת על Federica K. Clementi, Holocaust Mothers and Daughters: Family, History and Trauma, Waltham, Mass: Brandeis, UP, 2013, in Holocaust and Genocide Studies 30:2 (Fall 2016): 374-376.

70. ביקורת על: מיכל שאול, פאר תחת אפר: החברה החרדית בישראל בצל השואה 1945 – 1961, ירושלים: יד ושם ויד יצחק בן צבי, 2014, בתוך: Studies in Contemporary Jewry 29 (2016), pp.275-277.

71. ביקורת על: דליה עופר (עורכת), משטרת הגטו היהודית בוויליאמפולה: מסמך מגטו קובנה
יד ושם: ירושלים, 2016, בתוך: ילקוט מורשת 98 (טבת תשע"ח, דצמבר 2017) עמ' 250-246.

72. ביקורת על:Yossi Katz, The Tombstone in Israel’s Military Cemetery since 1948: Israel’s Transition from Collectivism to Individualism (Berlin: De Gruyter; Jerusalem: Magnes Press, 2014), 437p. in: Israel Studies Review 33:1 (Spring 2018), pp.112-115

73. ביקורת על: Alvin H. Rosenfeld, Deciphering the New Antisemitism, Bloomington: Indiana University Press, 2015 258p. in Studies in Contemporary Jewry 30 (2018), pp. 231-233.

74. ביקורת על: Andrea Peto, Louise Hecht and Karolina Krasuka (eds.) Women and ,the Holocaust: New Perspectives and Challenges, Warszawa: Instytut Badan Literackich Pan Wydawnictwo, 2015, 268p. in: Nashim 32 (Spring 2018), pp. 162-165.

75. "ארצי סוף-סוף פרצה בבכי" ביקורת על: אפרים זורוף ורוטה ונגייטה, מסע עם האוייב: השתתפותם של ליטאים בפשעי השואה, ידיעות אחרונות וספרי חמד, תל אביב, 2018ת 207 עמ' בתוך: האומה 211 (סתיו תשע"ח), עמ' 123-119.

76. ביקרות על:  Rafael Medoff (ed.), Too Little and Almost Too Late: The War Refugee Board and America's Response to the Holocaust, Washington: The Wyman Institute, 2017 314p.  בתוך: American Jewish History103:1 (2019):104-106.

עיסוק נוסף

גלילה לראש העמוד

בואו נדבר...

מלא/י את הפרטים ויועץ לימודים יצור איתך קשר בהקדם:

אנו משתמשים ב- Cookies כדי לשפר את חווית הגלישה שלך. כדי לקיים את ההנחיות של e-Privacy, עלינו לבקש את הסכמתך להגדיר את ה- Cookies. קרא עוד

שמש של קורונה

לומדים בצל הקורונה

דילוג לתוכן