fbpx

מכללת אמונה אפרתה | מכללה אקדמית לאמנויות וחינוך

עופר רחלי

עופר רחלי

תפקיד:

ראש החוג לספרות

טלפון:

052-8348068

מייל:

oferachel@emef.ac.il

תחום התמחות

ספרות

מלמד בחוג

ספרות

מלמד במסלול

יסודי, על יסודי
רחלי עופר

השכלה

Ph.D

פרסומים

"רביזור" ועיבודו הישראלי "מבקר המדינה" – עיון משווה באפקטים הקומיים', בתוך: ש' קרש (עורכת), עלון למורה לספרות לבית הספר הכללי והדתי, 16, תשנ"ו, עמ' 55-49.

"ועכשיו אין עוד יהודים בעולם…", אל מי מופנית האצבע המאשימה? – על פי 'קאטרינה' לאהרון אפלפלד', בתוך: ש' קרש (עורכת), עלון למורה לספרות לבית הספר הכללי והדתי, 18, תשנ"ח, עמ' 127-115.

'הזקנה בשירה העברית החדשה', בתוך: ש' קרש (עורכת), עלון למורה לספרות לבית הספר הכללי והדתי, 19, התש"ס, עמ' 44-31.

'המפגש על הגורן הצית את הדמיון – עיון בשירים מודרניים על רות המואבייה כמקרה בוחן לסוגיית השירה הנשית', בתוך: י' רוזנסון וצ' עוקשי (עורכים), דרך אפרתה – ביטאון המכללה האקדמית להכשרת מחנכות – אפרתה, ט-י, תשס"א, עמ' 281-255.

"עם כניסת היום" – ימים נוראים ותשובה ביצירתו של ש"י עגנון', בתוך: ח' נבון (עורך), תשובה ופסיכולוגיה – דברים שנאמרו ביום עיון, אלון שבות תשס"א, עמ' 76-67.

'עם אמהות לא משחקים מחבואים – סיפור העקדה מזווית אימהית', בתוך: י' רוזנסון וב' לאו (עורכים), עקדת יצחק לזרעו – מבט בעין ישראלית: לזכרו של יצחק הירשברג הי"ד, תל-אביב תשס"ג, עמ' 429-425.

'בתוך המעגלים ומחוצה להם: חוני המעגל בשירה העברית המודרנית', דרך אגדה: ביטאון המרכז להוראת אגדה במכללת אפרתה ד-ה, תשס"א-תשס"ב, עמ' 267-231.

"מלך זה, היאך לא אוהב אותו?": תיאורו של דוד המלך כגיבור וכאמן בשירה העברית', דרך אגדה ו, תשס"ג, עמ' 166-143.

"ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה": העקרות בסיפור מדרשי ובשלושה סיפורים עבריים', ספרות אגדה ב, ירושלים תשס"ד, עמ' 74-67.

"שלשה בנים היו לאברהם": יצחק וישמעאל בשירה המודרנית וסוגיית הישראליות בימינו', דרך אגדה ז-ח, תשס"ד-תשס"ה, עמ' 180-171

'חוה – נערה, אם ורעיה', בתוך: י' רוזנסון (עורך), יעלֶה הדס: נערות ונערותן – עיונים מקראיים, תשס"ה, עמ' 113-105.

"והמלך נפל על חרבו" – השינויים במושג הגבורה והשתקפותם בשירים על שאול', במשעולי עבר יהודי: ספר לכבוד ד"ר צבי גסטוירט (בעריכת ציון עוקשי וסיגלית רוזמרין), ירושלים תשס"ו, עמ' 365-335.

"גלבוע השם המפורש" הר הגלבוע כסמל ציוני וכמקום קדוש' דרך אגדה ט (תשס"ו), עמ' 265-237.

'מיכל בת שאול: עיון בארבע תמונות מקראיות ובשלושה שירים מודרניים', בתוך: טובה כהן (עורכת), להיות אשה יהודייה: קובץ חמישי, ירושלים תשס"ט, עמ' 355-341.

"שעשני אישה": משירי עזרת הנשים', עָתַר א, תשס"ט, עמ' 25-21.

"קרא אבא לשדכן ומצאו לי חתן אחר": חטא הפרת השידוך ב"הדיבוק" מאת ש' אנסקי בהשוואה ל"תהילה" מאת ש"י עגנון', עָתַר ג, תשע"א, עמ' 97-89.

"King David in modern Hebrew literature", In: Hans-Josef Klauck & alt. (eds.), Encyclopedia of the Bible and its Reception, Berlin: De Gruyter, 2010 .

'גלגולי דמותן של רחל ולאה בשירה העברית החדשה: אינטר-טקסטואליות ומגדר', דרך אגדה יב, תשע"ג, עמ' 387-369.

'מחאתה של בת הרב: פמיניזם ואורתודוקסיה בשלושה סיפורים של דבורה בארון', בתוך: טובה כהן (עורכת), להיות אשה יהודייה: קובץ שישי: אשה ויהדותה שיח פמיניסטי-דתי עכשווי, ירושלים תשע"ד, עמ' 261­-272.

"קריעת ים סוף בראי הספרות העברית החדשה", בחג המצות: קובץ מאמרים על חג הפסח,  בעריכת אמנון בזק, אלון שבות תשע"ה, עמ' 387-371.

'הירח מלמד תנ"ך' – שירי זלדה כפרשנות מודרנית לתנ"ך', בהוצאת מדרשת חמדת הדרום, 2016,  (בדפוס).

"Between Subversion and Tradition: Zelda's Poems as a Modern Midrash of the Hebrew Bible" (22 עמ'; בשיפוט).

עיסוק נוסף

מרצה לספרות במכללת הרצוג
גלילה לראש העמוד

בואו נדבר...

מלא/י את הפרטים ויועץ לימודים יצור איתך קשר בהקדם:

אנו משתמשים ב- Cookies כדי לשפר את חווית הגלישה שלך. כדי לקיים את ההנחיות של e-Privacy, עלינו לבקש את הסכמתך להגדיר את ה- Cookies. קרא עוד

שמש של קורונה

לומדים בצל הקורונה

דילוג לתוכן