fbpx

מכללת אמונה אפרתה | מכללה אקדמית לאמנויות וחינוך

שרביט יוסף

שרביט יוסף

תפקיד:

מרצה

טלפון:

050-8739193

מייל:

charvity@emef.ac.il

תחום התמחות

תולדות עם ישראל

מלמד בחוג

היסטוריה

מלמד במסלול

על יסודי
יוסף שרביט

השכלה

Ph.D

פרסומים

ספרים שפיטים:

י' שרביט, הנוער בעלייה, תולדות תנועת הנוער "שרל נטר" במרוקו (1956-1929), משרד הביטחון, תשס"ד. (230 עמודים).

Y. Charvit, La France, l’élite rabbinique d’Algérie et la Terre Sainte au XIXème siècle – Tradition et Modernité, Honoré Champion – Sorbonne Paris IV, Paris, 2005. (461 pages).

י' שרביט, עבריות ומעבר לה – דיוקן אינטלקטואלי של הרב יהודא ליאון אשכנזי (מניטו), אדרא, תשע"ט (314 עמודים).

Y. Charvit, Les Juifs d’Algérie: Historiographie, Méthodologie, Tradition et Modernité (1750-1914), Editions Universitaires Européennes, 2019 (200 pages).

מאמרים בכתבי-עת שפיטים:

י' שרביט, "זהות ותולדות – מורשתו התרבותית של הרב  יהודה לאון אשכנזי ("מניטו")", פעמים, רבעון לחקר קהילות במזרח מס' 91, מכון בן צבי, ירושלים (אביב תשס"ב), עמ' 105-122 (דירוג A).

Y. Charvit,  “Le destin de deux Maghrébins au Levant :  L’Emir  Abd el Kader et  le Rabbin Chmouel Abbo”, Perspectives, Revue de l’Université Hébraïque de Jérusalem, No 9: Mosaïque et Arabesque ,  Editions Magnès, Université Hébraïque, Jérusalem  (2002), pp. 158-169.

י' שרביט, "החינוך היהודי בקונסטנטין (אלג'יריה) בעידן של תמורות 1837-1939", מאיר בניהו (ע), אסופות ספר שנה למדעי היהדות י"ד, יד הרב נסים, ירושלים תשס"ב, עמ' שט"ו-שנ"ו (דירוג A).

י' שרביט, "צרפת בגליל במאה התשע-עשרה: על פי התכתובת הקונסולרית של משפחת עבו", קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה 108, יד יצחק בן צבי (תמוז תשס"ג), עמ' 75-104  (דירוג  +A).

Y. Charvit, “L’élite rabbinique d’Eretz Israël et celle d’Algérie – Correspondance et consultations”, Revue des Etudes Juives 166 (3-4) Juillet-Décembre 2007, pp. 493-522. (דירוג A).

י' שרביט, "ראשית הרפואה המודרנית בחברון וחלקם של יהודי אלג'יריה בהקמת הקומה הראשונה של בית הדסה – חברון – תרנ"ג", ירושלים וארץ ישראל  6, אוניברסיטת בר אילן, תשס"ח, עמ' 89-104. (דירוג B).

Y. Charvit, “From Monologues to Possible Dialogue, Judaism’s Attitude towards Christianity According to the Philosophy of R. Yéhouda Léon Askénazi (Manitou)”, in Interaction between Judaism and Christianity in History, Religion, Art, and Literature, Jewish and Christian Perspectives Series, Volume 17, Edited by the Board of the Quarterly David Golinkin, Marcel Poorthuis, Joshua Schwartz, Freek van der Steen, Leiden • Boston, Brill, 2008, p.319-336. (דירוג A)

י' שרביט, "הראשון לציון הרב יעקב משה עייאש: לבחינה מחודשת של כהונת הראשון לציון בירושלים בשני העשורים הראשונים של המאה התשע עשרה", קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה 141, יד יצחק בן צבי (תמוז תשע"א), עמ' 53-74. (דירוג  +A).

Y. Charvit, "La première guerre mondiale et le Yishouv. (avec notes sur les Juifs d'Algérie).", Revue Tsafon – Revue d'etudes juives du Nord No 67, 2014, pp. 125-142. (דירוג A)

Y. Charvit, " Un nouvel examen du "Procès public" des Juifs d'Algérie à Jérusalem (1963), sur fond d'immigration massive en France, face à l'immigration restreinte en Israël (1962)", Pardès 56, 2015, pp. 285-294. (דירוג B).

י' שרביט, "הרב יעקב מאיר בשליחות מיוחדת ודחיית קיצו של מוסד השד"רות באלג'יריה", פעמים, רבעון לחקר קהילות במזרח מס' 142-143, ירושלים, תשע"ו, עמ' 125-142. (דירוג A).

י' שרביט, "חכמת ישראל בצרפת במאה העשרים בפריזמת הרב י.ל. אשכנזי – בין ברלין לירושלים", מדעי היהדות 51, כתב העת של האיגוד העולמי למדעי היהדות, תשע"ו, עמ' 131-155. (דירוג A).

Y. Charvit, "To Embrace or to Evade? The Jewish Woman in Algeria Confronts Modernity" in Women in Judaism – A Multisciplinary Journal, Volume 12, Number 2, 2016, pp. 1-29. (דירוג B).

Y. Charvit, "Rabbi Maurice Eisenbeth: The Pioneer of Sephardi Onomastics" in Cadernos de Estudos Sefarditas. Vol. 17, November 2017, pp. 11-25.

מאמרים בכתבי-עת שפיטים, שנתקבלו לפרסום:


ד. פרקים בספרים שפיטים:

Y. Charvit, “La tradition rabbinique d’Algérie face au processus d’émancipation” in Shmuel Trigano (éd), L’Identité des Juifs d’Algérie, une experience originale de la modernité, Editions du Nadir, Paris, 2003, pp.95-105.

י' שרביט, "הרב יוסף גנאסיא – דיוקנו של מנהיג רוחני באלג'יריה הצרפתית (1879-1962), משה אורפלי ואפרים חזן (ע), התחדשות ומסורת, יצירה, הנהגה ותהליכי תרבות ביהדות צפון אפריקה, מוסד ביאליק, תשס"ה, עמ' 89-96.

י' שרביט, "הנצרות והאסלאם בהגותו של הרב יהודא ליאון אשכנזי ('מניטו'): דברי הימים ואחרית הימים", דב שוורץ ואריאל גרוס (ע), על התשובה ועל הגאולה, מנחת שי לבנימין גרוס, אוניברסיטת בר אילן, תשס"ח, עמ' 257-278.

י' שרביט, "רבנים צרפתיים בקהילה היהודית בקונסטנטין (אלג'יריה) – מפגש והתנגשות", ירון הראל ויוסף הקר (ע), לא יסור שבט מיהודה, הנהגה, רבנות וקהילה בתולדות ישראל, מחקרים מוגשים לפרופסור שמעון שוורצפוקס, מוסד ביאליק, ירושלים, תשע"א, עמ' 353-366.

י' שרביט, "הרב יהודא ליאון אשכנזי (מניטו): גיור, הלכה וזהות", אבינועם רוזנק ודפנה שרייבר (עורכים), פילוסופיה של ההלכה. ההלכה: הקשרים רעיוניים ואידיאולוגיים גלויים וסמויים, מכון ון ליר והוצאת מאגנס, ירושלים, תשע"ב, עמ' 266-282.

Y. Charvit, “The moral problem in Islam and its resolution according to the philosophy of Rabbi Yéhouda Léon Askénazi (Manitou)” in Cooperman Bernard Dov & Zvi Zohar (Eds), Jews and Muslims in the Islamic World, Studies and Texts in Jewish History and Culture vol. 21, University Press of Maryland, 2013, pp. 145-158.

י' שרביט, "ייחודו של הרב אשכנזי, בקרב הוגי האסכולה הפריזאית למחשבת ישראל", אריק ה' כהן (ע), יהדות צרפת בין ייחודיות לאוניברסליות בעת החדשה ובזמננו, הוצאת אוניברסיטת בר אילן, תשע"ה, עמ' 211-228.

י' שרביט, "השותפות ההיסטורית בין חכמי אלג'יריה וארץ ישראל, בעידן של תמורות (1830-1962)", התקבל לפרסום בכתב העת "לבי במזרח", כרך א. מכללת אורות, תשע"ט, עמ' 295-322.

 

פרקים בספרים שפיטים, שנתקבלו לפרסום:

בקורות ספרים, מחקרים המקובלים בתחום וספרי עיון: 

י' שרביט, "אל-כהינה: הערות והארות על הרומן ההיסטורי של דידיה נבות (Didier Nebot, La Kahéna, reine d’Ifrikia, Editions Anne Carrière, Paris, 1998)", פעמים 108, קיץ תשס"ז, עמ' 161-164

Y. Charvit, Book reviews: “Jewish Identity and Modern Philantropy: Dominique Jarassé, Osiris Mécène Juif nationaliste français, Editions Esthétiques du Divers, 2008”, Bracha Yaniv, Miriam Rajner, Ilia Rodov (Editors), Ars Judaica, The Bar-Ilan Journal of Jewish Art, Volume 6, 2010, pp. 147-149.

26 ערכים ב- Encyclopedia of Jews in the Islamic World (EJIW) בעריכת הפרופ' נועם סטילמן (אוניברסיטת אוקלהומה), Brill, 2010.

שני פרקים אודות החינוך היהודית והיצירה הרבנית בספר: חיים סעדון (ע), אלג'יריה, קהילות ישראל במזרח במאות התשע עשרה והעשרים, מכון בן צבי, ירושלים, תשע"ב.

י' שרביט, "חכמי אלג'יריה וארץ ישראל 1750-1914", משה חלמיש, משה עמאר,מוריס רומני (עורכים), יהודי אלג'יריה ולוב, אוניברסיטת בר אילן, מרכז דהאן,תשע"ד, עמ' 108-126.

י' שרביט, "הרב קוק ומאורעות תרפ"ט", בסיני צ"ז ,ירחון לתורה ולמדעי היהדות, הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים, תשמ"ה ע"ע  קנ"ג-קפ"ה (התפרסם גם בזכרון ראי"ה, קובץ מאמרים במשנת הרב קוק עם מלאת חמישים שנה להסתלקותו, הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים, תשמ"ה, ע"ע קנ"ג-קפ"ה)

י' שרביט, "הרברט פאגני – אמן ויהודי באירופה במחצית השנייה של המאה העשרים", עוקשי צ., רוזמרין ס., רוזנסון י. (עורכים), במשעולי עבר יהודי, מחקרים וזכרונות, לכבודו של ד"ר צבי גסטוירט, ירושלים, תשס"ו, עמ' 509-516

י' שרביט, "קהילת יהודי אלג'יריה ומדינת ישראל – תש"ח – תשנ"ח", פרופ' אבשלום מזרחי והרב ד"ר אהרון בן דוד (ע), עדות – עדות לישראל, גלות, עליות, קליטה, תרומה ומיזוג, האגודה לטיפוח חברה ותרבות, תיעוד ומחקר, נתניה, 2001, עמ' 53-105.

י' שרביט, "קולט אבולקר-מוסקט, מהמחתרת היהודית באלג'יריה ועד הרפואה הטבעית בישראל", על הזיכרון, דרך אפרתה י"ג, ביטאון המכללה האקדמית לחינוך אפרתה (עורכים: ד"ר סיגלית רוזמרין, ד"ר יוסי שפנייר, ד"ר מיכל בן יעקב), ירושלים, תש"ע, עמ' 343-352.

Y. Charvit, Elite Rabbinique d'Algérie et Modernisation, Editions Gaï Yinassé, Jérusalem, 1995 (223 pages).

Y. Charvit, Le Judaisme Algérien – Reflexions, Editions Eliner, Jérusalem, 1997, 2001 (Deuxième édition revue et corrigée ) (550 pages).

י' שרביט, לשוח בשדה, שיחות עם הוגה הדעות, המחנך, הסופר, המשורר, המחזאי והדיפלומט יצחק מאיר, ראובן מס, תשס"ט (264 עמודים).

י' שרביט, יהודי אלג'יריה בעידן הצרפתי,1962-1830, אוניברסיטה המשודרת, משרד הביטחון, תש"ע. (204 עמודים).

 

הרצאות בכנסים מדעיים PAPERS PRESENTED AT SCIENTIFIC CONFERENCES

הקונגרס הבינלאומי למדעי היהדות, תשנ"ד: 'החינוך היהודי בקונסטנטין בעידן של תמורות – 1837-1939'

כנס חוקרים מכון בן צבי, תשנ"ז: 'מעמדה החדש של ארץ ישראל בעיני האליטות הרבניות באלג'יריה בעת החדשה'

כנס חוקרים בינלאומי, משגב ירושלים, תשנ"ז: 'היסטוריוגרפיה צרפתית והיסטוריוגרפיה עברית בחקר יהודי אלג'יריה'

הקונגרס הבינלאומי למדעי היהדות, תשנ"ז: 'האליטה הרבנית האלג'יראית אל נוכח המודרנה, במאה הי"ט'

יום עיון מרכז אלישר-אוניברסיטת בן גוריון (בשיתוף עם מכון גיא ינשא), תשנ"ח: 'פעילות חשאית ישראלית על אדמת אלג'יראית'

כנס חוקרים מכון בן צבי (בשיתוף עם מכון גיא ינשא), תש"ס : 'מורשתו התרבותית של הרב יהודא ליאון אשכנזי (מניטו)'

כנס חוקרים בינלאומי בפאריס, מארגן הכנס, פרופ' שמואל טריגאנו, תש"ס: ‘La tradition rabbinique d’Algérie face au processus d’émancipation’

כנס חוקרים בין לאומי, אוניברסיטת בר אילן, 'יצירה והנהגה ביהדות צפון אפריקה וספרד – סובלנות, פתיחות וסגירות', תש"ס: 'הרב יוסף גנאסיא – דיוקנו של מנהיג רוחני באלג'יריה הצרפתית'.

קונגרס הבין לאומי למדעי היהדות תשס"א: 'צרפת בגליל במאה הי"ט : על פי הארכיון הקונסולארי של משפחת עבו'

כנס חוקרים "יהדות אלג'יריה – זהות ומורשת", אוניברסיטת בר אילן, חנוכה תשס"ב: 'יחס בית דינו של הרב חיים דוד שלמה זוראפה לעדה הספרדית בארץ ישראל – בשלהי התקופה העות'מאנית באלג'יריה (1824): ימיה האחרונים של האוטונומיה היהודית באלג'יריה'.

כנס חוקרים על "אישה במזרח אשה ממזרח; עבר והווה", אוניברסיטת בר אילן, 7.3.2002: 'נתיבה הבלתי שגרתי של קולט אבולקר-מוסקט: מהמחתרת היהודית באלג'יריה עד עיסוקה ברפואה טבעית בישראל – בין מסורת למודרנה, בין ציונות לצרפתיות'.

כנס חוקרים על "אוריינטליזם וחינוך: יהודים מזרחיים וספרדים בישראל ובתפוצות, 5.5.2002: יו"ר מושב: יהודי ספרד והמזרח בשואה.

כנס באוניברסיטת בר אילן "זהות ומורשת- 40 שנה ליציאה מאלג'יריה", דצמבר 2002: 'מארץ האיים לארץ ישראל: יהודי אלג'יריה ומדינת ישראל ביובל הראשון לקיומה'

כנס באוניברסיטת בר אילן במרץ 2003 על האישה וההגירה: 'האישה היהודייה באלג'יריה בעת החדשה, על פי הספרות המחקרית והספרות הרבנית – מגמות סותרות ומשלימות'.

כנס בינ"ל על יהדות מרוקו באוניברסיטת בר אילן כ"ז-כ"ח אייר תשס"ד: 'אגודת 'שרל נטר' במרוקו – כמרכז להפצת תרבות תורנית ועברית במרוקו (1930-1956)'

כנס על יהדות אלג'יריה, מרכז דהן, אוניברסיטת בר אילן, שבט תשס"ה: לאחר סקירה על תולדות חייו של הרב אשכנזי הנחיתי פנל על 'מנהיגותו הרוחנית של הרב יהודא ליאון אשכנזי'.

כנס העולמי של הקהילה היהודית קונסטנטין, מרץ 2005, אני המנהל האקדמי של הקונגרס:'תרומת יהודי קונסטנטין למדינת ישראל'

קונגרס העולמי למדעי היהדות קיץ תשס"ה: 'המשכיל העברי הרב יצחק מרעלי (Morali) (1867-1952), במפנה המאות י"ט-כ', באלג'יריה – על פי ארכיון שטרם נחקר" (הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי – P.55)'.

כנס ה-15 של מכללת יהודה ושומרון, תשס"ה: 'הקומה הראשונה של בית הדסה  בחברון – תרנ"ג : זיקת יהודי אלג'יריה לחברון'

כנס הבינלאומי על יהדות צרפת, אוניברסיטת בר אילן, מאי 2006: 'התרומה הייחודית של הרב יהודא ליאון אשכנזי ('מניטו') לאסכולה הפריסאית למחשבת ישראל'

הקונגרס האירופאי למדעי היהדות במוסקבה, קיץ תשס"ו : ‘Rabbinic literature as a historical source for modern era research – Algerian jewry as a case study’

נערך לכנס בינלאומי על משנתו של הרב יהודא ליאון אשכנזי (מניטו). אני יוזם הכנס ובוועדה המארגנת, חנוכה תשס"ז-2006: 'תרבויות במאבק על הבכורה, במשנתו של הרב יהודא ליאון אשכנזי (מניטו)'

כנס בינלאומי "אידיאולוגיה והלכה" בון ליר האוניברסיטה העברית, ירושלים דצמבר ‏2006: 'יחסו של הרב יהודא ליאון אשכנזי (מניטו) להלכה בכלל ולשאלת הגיור בפרט – הלכה וזהות'.

כנס בינלאומי "נצרות ויהדות", אוניברסיטת בר אילן, ינואר 2007: Jewish-Christian Dialogue According to the Philosophy of Rabbi Yehouda Leon Askenazi (“Manitou”) (1922-1996)

מוזמן לאוניברסיטת סורבון (פאריס IV), על-ידי הפרופסורים טולה ופנטון, ב-13.3.07, לשאת הרצאה על ספרי : La France, l’élite rabbinique d’Algérie et la Terre Sainte  au XIXème siècle – Tradition et Modernité, Honoré Champion – Sorbonne Paris IV, Paris, 2005

כנס הבינלאומי 'השם היהודי' קיץ תשס"ז אוניברסיטת בר אילן, יוני 2007: 'הרב מוריס אייזנבט, רב ראשי באלג'יריה (1958-1928) – ראשון חוקרי השם היהודי בצפון-אפריקה '

כנס בעקבות ספרי ולזכר הפרופ' אנדרה שוראקי ז"ל, במכון בן צבי כסליו תשס"ח, נובמבר 2007: La France, l’élite rabbinique d’Algérie et la Terre Sainte  au XIXème siècle – Tradition et Modernité, Honoré Champion – Sorbonne Paris IV, Paris, 2005

כנס בינלאומי, בעקבות ספרו של הפרופ' שמואל טריגנו, במכון בן צבי, טבת תשס"ח, דצמבר 2007: 'יעמדו יחדיו – לבחינת המנהיגות הרב תחומית שבפזורה הספרדית'

כנס חוקרים במדעי היהדות, לאומיות, הנהגה ורבנות : בעקבי הראשון לציון יעקב מאיר, יוני 2008  'דחיית קיצו של מוסד השד"רות באלג'יריה בעטיו של הרב יעקב מאיר'

הקונגרס העולמי למדעי היהדות החמישה עשר ירושלים, קיץ תשס"ט: 'השואה והתקומה בהגותו של הרב יהודא ליאון אשכנזי (מניטו)'

כנס מחקרי על אודות תנועות הנוער בצפון אפריקה, מרכז דהאן, אוניברסיטת בר אילן, אלול תשס"ט: 'תנועת שרל נטר בין הממסד הקהילתי לממסד הציוני-חלוצי'.

במרוצת שנת תשס"ט, השתתפות בקבוצת מחקר במכון ון ליר ירושלים, בראשות ד"ר אבינועם רוזנק: "ההלכה כהתרחשות".

כנס לציון 40 שנות עלייה מצרפת, מרכז דהאן אוניברסיטת בר אילן, 28.12.09: יו"ר מושב: עולם הספרות והרוח

כינוס בינלאומי "יהדות המגרב וצרפת מסורות ותמורות, ט"ו-י"ח בתמוז תש"ע 27-30 ביוני 2010, האוניברסיטה של פאריס, סורבון: ‘L’attitude plurivoque des Juifs d’Algérie à l’égard de la Puissance française, 1830-1962’.

הכנס בינ"ל הרביעי בתחום הפילוסופיה של ההלכה – הלכה כהתרחשות, כ"א-כ"ב בטבת תשע"א 28-29 בדצמבר 2010, מכון ון ליר והאוניברסיטה העברית, ירושלים: 'ההומור של הרב יהודא ליאון אשכנזי (מניטו): חוט שני בדרכו כמחנך, כרב ומנהיג רוחני'.

הכנס הבינ"ל שנושאו "היהודים באיטליה: תרומתם ליצירה התרבותית היהודית ולהפצתה", ו-' אלול תשע"א 5-9.9.11, שלוחת אוניברסיטת בולוניה, ברוונה: 'השראת הרב אליהו בן אמוזג, מליוורנו, על הרב אשכנזי (מניטו) בשאיפה להבניית חכמת ישראל במיטבה'.

כנס אקדמי בינ"ל: "הקיץ הנורא ההוא – 70 שנה להשמדת הקהילות היהודיות בערי השדה בליטא", כ"ז מרחשוון תשע"ב (24.11.11), מכללה האקדמית אפרתה, מרכז השואה והנצחתה, מרכז למחקר וחינוך "מירושלים לליטא", ירושלים:
יו"ר המושב: "יהודי ליטא בצל הגזרות".

יום עיון לרגל הופעת כרך "אלג'יריה" בסדרה "קהילות ישראל במזרח במאות התשע עשרה והעשרים": "מבט על אלג'יריה ויהודיה, במלאת 50 שנה לעצמאות אלג'יריה" ל' שבט תשע"ב (23.2.12), מכון בן צבי ירושלים: 'מה באמת חשבו יהודי אלג'יריה על המעצמה ועל התרבות הצרפתית? – מלחמה ושלום נוסח אלג'יריה'.

יום עיון: דמויות ומנהיגים בקהילת יהודי אלג'יריה. י"ד סיון תשע"ב (4.6.2012). מרכז דהן, אוניברסיטת בר אילן: 'הרב יהודא ליאון אשכנזי, לנוכח הישגי חכמת ישראל – פאריס, ברלין וירושלים'

כנס בינלאומי: חמישים שנה לעצמאות אלג'יריה. אוניברסיטת בר אילן, ד' טבת תשע"ג (17.3.2012) יו"ר המושב: אלג'יריה: מאפייני פנים וחוץ מאז העצמאות.

כנס בינלאומי: מגעים בין דתיים ביצירה התרבותית: יהודים, נוצרים, מוסלמים, י"ג-י"ד טבת תשע"ג (26-27.12.12). האוניברסיטה הפתוחה: 'השיח הבין-תרבותי המחויב בין בני משפחת אברהם – מסה ומעש של הרב יהודה ליאון אשכנזי (מניטו)'

הכנס בינלאומי השנתי השני של המחלקה לתולדות ישראל אוניברסיטת בר אילן, כ"ז-כ"ח סיון תשע"ג (5-6.6.13): היסטוריה כלכלית של היהודים במשך הדורות: מקורות, מטודולוגיה, נרטיבים: 'כלכלה ולאומנות במסגרות קולוניאליות: יהודי קונסטנטין (אלג'יריה), 1934'.

יום עיון על "המדרש וחינוך", מכללת אפרתה, א' תמוז תשע"ג (9.6.13): 'הצופן ההיסטורי שבמדרש ובמסורת הנבואית'.

הקונגרס העולמי השישה עשר למדעי היהדות, כ"א-כ"ה אב תשע"ג (28.7-1.8.2013).'חכמת ישראל בצרפת במאה עשרים – בין ברלין לירושלים'.

כנס הרב עוזיאל, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילן, ט"ז-י"ח מר חשוון תשע"ד (20-22.10.13) 'לשאלת צומות החורבן לאחר עצמאות ישראל: הרב עוזיאל וחכמי טורקיה ואלג'יריה (תש"ט-1949).

הכנס הבינלאומי השנתי השלישי של המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו, אוניברסיטת בר אילן – רבנים ראשיים: בין מנהיגות דתית למנהיגות פוליטית. לציון 75 שנים לפטירת הראשון לציון הרב יעקב מאיר זצ"ל. י' סיון תשע"ד (8.6.2014): 'יהודי מזרח אירופאי באלג'יר – דפוס פעילותו הרבנית של הרב אברהם משה פינגרהוט (1909-1962), באלג'יר הצרפתית (1936-1962)'.

כנס בינלאומי "כל ישראל ערבים זה לזה" סולידריות יהודית בתקופת השואה, יד ושם, 15-18.12.14: 'זהות וסולידריות: גוונים ומגמות של סולידריות בקרב יהודי אלג'יריה'

"עולם מתהפך". מלחמת העולם הראשונה והשלכותיה על העולם היהודי, מכללת אפרתה, ז' באדר תשע"ה (26.2.15): 'יהודי אלג'יריה בחזית הדרדנלים במלחמת העולם הראשונה – שיאם של אמנציפציה ופטריוטיזם צרפתיים'

ציונות חלוצית בתפוצות: תנועות נוער בחו"ל לאחר הקמת המדינה, המכון לחקר הציונות וישראל, אוניברסיטת תל אביב, ט"ו בשבט תשע"ו (25.1.16): 'תנועת הנוער 'שרל נטר', במרוקו – פעילות חברתית ותרבותי: בין הקהילתי לציוני-חלוצי'

כנס פרדס. כנס אקדמי שנתי במכללת ירושלים. פרי מגדים מן היצירה היהודית לדורותיה: הגות ואמנות, הלכה וחיים – טיול בפרדס ושיח תרבותי, מכללת ירושלים, ב' אדר א' תשע"ו (11.2.16): 'ישיבות ולמדנות יהודית בעידן של תמורות – אלג'יריה הצרפתית, 1830-1962'.

ציונות בין ריאליזציה לגאולה. מכללת אפרתה. ג'-ד' באדר תשע"ז (1-2.3.2017): 'הסינדרום השבתאי וחותמו על חקר הרעיון המשיחי והציונות'

120 שנה לקונגרס הציוני. הפעילות הציונית בארצות ערב והמזרח. מרכז דהאן אוניברסיטת בר אילן. כ"ג אדר תשע"ז (21.3.2017): 'תנועות הנוער הקהילתיות והחלוציות באלג'יריה'

לבי במזרח. כנס בינלאומי – חכמי המזרח בדורות האחרונים. מכללת אורות ישראל. י"ד אייר תשע"ז (10.5.2017): 'השותפות ההיסטורית שבין חכמי אלג'יריה וחכמי ארץ ישראל, בעידן של תמורות'.

הקונגרס העולמי ה-17 למדעי היהדות. האוניברסיטה העברית, י"ז מנחם אב תשע"ז (9.8.2017): יו"ר המושב – נתיבים בציונות המוקדמת חלק ב'; מרצה: "'אתם נולדתם ציונים' (נחום סוקולוב): עיון בשורשי הציונות המובנית בפזורה הספרדית".

כנס מרכז דהן המזרוחניקים והמזרחים: הציונות הדתית ויהודי ארצות האסלאם, ז' טבת תשע"ח (25.12.2017) : "הרב י.ל. אשכנזי (מניטו) ויחסו למרכז הרב ולמפד"ל: בין 'הלכות מדינה' ו'ספרדיות אוטנטית'".

70 שנות מדינה – חינוך, יהדות וחברה. כנס אקדמי, מכללת אפרתה, ז' אדר תשע"ח (22.2.2018): "בחינה מחודשת של המשפט הציבורי של יהודי אלג'יריה (1963) לנוכח העליות הגדולות מארצות האסלאם (1948-1970)".

ילדים וילדות בקהילות היהודיות שבארצות האסלאם והפזורה הספרדית. ו' ניסן תשע"ח (22.3.18). מכון בן צבי, ירושלים: "מעטים הם הספרים על תנועות נוער יהודיות בעולם היהודי בכלל ובצפון אפריקה בפרט." (ד"ר דוד כהן ז"ל).

לבי במזרח. כנס בינלאומי – יהדות ארצות האסלאם – השיבה למדינת ישראל. שנה שנייה. מכללת אורות ישראל. כ"ד אייר תשע"ח (9.5.2018): "בין הרעיון המשיחי הנורמטיבי וזה הכאוטי – ההשלכות ההיסטוריוגרפיות, בחקר הציונות ותקומת ישראל".

יהודי פורטוגל והתפוצה היהודית ספרדית-פורטוגלית. כנס בינלאומי בפורטוגל, י"ד-ט"ו, י"ט תמוז תשע"ח (27-28.6.19, 2.7.18) מרכז דהאן ואוניברסיטאות ליסבון ופורטו: "מדונה גרציה עד מרקו יוסף ברוך: מהרעיון המשיחי הנורמטיבי עד לבבואתו, הציונות".

כנס לציון יום היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב. אוניברסיטת בר אילן מרכז דהאן ומכון בן צבי, י"ט כסליו תשע"ט (27.11.18): "עלייה והתיישבות של יהודי ארצות ערב"

לבי במזרח. כנס בינלאומי – הקשרים בין יהדות ספרד ליהדות אשכנז בעת החדשה. המכללה האקדמית אורות ישראל, כ"ד אייר תשע"ט (29.5.19): "מפגש בין תפוצתי בבית המדרש 'אורסאי' בפאריס 1946-1970"

נשות הספר: פעילות אינטלקטואלית וכתיבה בקרב נשים יהודיות בארצות האסלאם. סדנת מחקר בינלאומית, כ"א סיוון תשע"ט (24.6.19), מכון בן צבי, ירושלים: "קולט אבולקר – הכוהנת הגדולה של הדמיון המודרך. מסורות משפחתיות ומקורות היניקה מתוך הלמדנות היהודית"

הכנס בינלאומי הראשון לחקר החסידות. החוויה החסידית – ספר, סיפור וניגון, הקתדרה לחקר החסידות, אוניברסיטת בר אילן, בשיתוף מרכזי מחקר בעולם, ה' בתמוז תשע"ט (8.7.19): "תרומתו הייחודית של אלי ויזל לסיפור החסידי – בין שואה לתקומה, בין למדנות יהודית ל'נשמה יתירה'".

עיסוק נוסף

מרצה באוניברסיטת בר אילן
גלילה לראש העמוד

בואו נדבר...

מלא/י את הפרטים ויועץ לימודים יצור איתך קשר בהקדם:

אנו משתמשים ב- Cookies כדי לשפר את חווית הגלישה שלך. כדי לקיים את ההנחיות של e-Privacy, עלינו לבקש את הסכמתך להגדיר את ה- Cookies. קרא עוד

שמש של קורונה

לומדים בצל הקורונה

דילוג לתוכן