fbpx

מכללת אמונה אפרתה | מכללה אקדמית לאמנויות וחינוך

שרביט יוסף

שרביט יוסף

תפקיד:

מרצה

טלפון:

050-8739193

מייל:

charvity@emef.ac.il

תחום התמחות

תולדות ישראל והעמים מימי הביניים עד העת החדשה

מלמד בחוג

היסטוריה

מלמד במסלול

על יסודי
יוסף שרביט

השכלה

Ph.D

פרסומים

ספרים שפיטים:

Charvit, Les Juifs d’Algérie: Historiographie, Méthodologie, Tradition et Modernité (1750-1914), Editions Universitaires Européennes, Sarrebruck, 2019 (200 pages).

י' שרביט, עבריות ומעבר לה – דיוקן אינטלקטואלי של הרב י. ל. אשכנזי (מניטו), אדרא, תל אביב, תשע"ט. (300 עמודים).

Y. Charvit, La France, l’élite rabbinique d’Algérie et la Terre Sainte au XIXème siècle –  Tradition et Modernité, Honoré Champion – Sorbonne Paris IV, Paris, 2005. (461 pages).

י' שרביט, הנוער בעלייה, תולדות תנועת הנוער "שרל נטר" במרוקו (1956-1929), משרד הביטחון, תשס"ד. (230 עמודים).

מאמרים בכתבי-עת שפיטים:

י' שרביט, "פזורות ישראל במשנתו של הרב י.ל. אשכנזי (מניטו): מפגש בין תפוצתי בבית המדרש 'אורסאי' בפאריס, 1946-1970", לבי במזרח, ג (תשפ"א), עמ' 364-378.

Charvit, "l'Etat d'Israël, le miroir de l'Universel Humain selon Manitou", Pardès, 63 (2019), pp. 197-202.

 י' שרביט, "השותפות ההיסטורית בין חכמי אלג'יריה וארץ ישראל, בעידן של תמורות (1962-1830)", לבי במזרח, א (תשע"ט), עמ' 322-295.

Charvit, "Rabbi Maurice Eisenbeth: The Pioneer of Sephardi Onomastics" Cadernos de Estudos Sefarditas, 17 (2017), pp. 11-25.

Charvit, "To Embrace or to Evade? The Jewish Woman in Algeria Confronts Modernity" Women in Judaism – A Multisciplinary Journal, 12/2, (2016), pp. 1-29.

י' שרביט, "חכמת ישראל בצרפת במאה העשרים בפריזמת הרב י.ל. אשכנזי – בין ברלין לירושלים", מדעי היהדות, 51 (תשע"ו), עמ' 155-131.

י' שרביט, "הרב יעקב מאיר בשליחות מיוחדת ודחיית קיצו של מוסד השד"רות באלג'יריה", פעמים, 143-142 ׁ(תשע"ו), עמ' 142-125.

Charvit, "Un nouvel examen du 'Procès public' des Juifs d'Algérie à Jérusalem (1963), sur fond d'immigration massive en France, face à l'immigration restreinte en Israël (1962)", Pardès, 56 (2015), pp. 285-294.

Charvit, "La première guerre mondiale et le Yishouv. (avec notes sur les Juifs d'Algérie).", Tsafon – Revue d'études juives du Nord, 67 (2014), pp. 125-142.

י' שרביט, "הראשון לציון הרב יעקב משה עייאש: לבחינה מחודשת של כהונת הראשון לציון בירושלים בשני העשורים הראשונים של המאה התשע עשרה", קתדרה, 141 (תמוז תשע"א), עמ' 74-53.

Charvit, “From Monologues to Possible Dialogue, Judaism’s Attitude towards Christianity According to the Philosophy of R. Yéhouda Léon Askénazi (Manitou)”, in Interaction between Judaism and Christianity in History, Religion, Art, and Literature, Jewish and Christian Perspectives Series, Volume 17, Leiden • Boston, Brill, 2008, pp. 319-336

י' שרביט, "ראשית הרפואה המודרנית בחברון וחלקם של יהודי אלג'יריה בהקמת הקומה הראשונה של בית הדסה – חברון – תרנ"ג", ירושלים וארץ ישראל, 6 (תשס"ח), עמ' 104-89.

Charvit, “L’élite rabbinique d’Eretz Israël et celle d’Algérie – Correspondance et consultations”, Revue des Etudes Juives, 166/3-4 (2007), pp. 493-522.

י' שרביט, "צרפת בגליל במאה התשע-עשרה: על פי התכתובת הקונסולרית של משפחת עבו", קתדרה, 108 (תמוז תשס"ג), עמ' 104-75.

י' שרביט, "החינוך היהודי בקונסטנטין (אלג'יריה) בעידן של תמורות 1837-1939", מאיר בניהו (עורך), אסופות – ספר שנה למדעי היהדות, י"ד (ׁתשס"ב), עמ' שט"ו-שנ"ו.

Charvit, “Le destin de deux Maghrébins au Levant: L’Émir Abd el Kader et le Rabbin Chmouel Abbo”, Perspectives, Revue de l’Université Hébraïque de Jérusalem, 9 (2002), pp. 158-169.

י' שרביט, "זהות ותולדות – מורשתו התרבותית של הרב יהודה לאון אשכנזי ("מניטו")", פעמים, 91 (תשס"ב), עמ' 122-105

מאמרים בכתבי-עת שפיטים, שנתקבלו לפרסום:

Charvit, "Le thème fondateur des engendrements: Léon Y. Askénazi )Manitou( face à l'Histoire", Revue des Etudes Juives (2020).

י' שרביט, " לפשר מחאתו הנמרצת של הדיין הרב יחיא בן הראש נגד ביטויים אנטי-ציוניים, (פורט ליאוטה, 1950)", לבי במזרח, ד (תשפ"א).

פרקים בספרים שפיטים:

י' שרביט, "ייחודו של הרב אשכנזי, בקרב הוגי האסכולה הפריזאית למחשבת ישראל", אריק ה' כהן (עורך), בתוך: יהדות צרפת בין ייחודיות לאוניברסליות בעת החדשה ובזמננו, הוצאת אוניברסיטת בר אילן, תשע"ה, עמ' 211-228.

Charvit, “The Moral Problem in Islam and its Resolution According to the Philosophy of Rabbi Yéhouda Léon Askénazi (Manitou)” in Bernard Dov Cooperman & Zvi Zohar (Eds), Jews and Muslims in the Islamic World, Studies and Texts in Jewish History and Culture 21, University Press of Maryland, 2013, pp. 145-158.

י' שרביט, "הרב יהודא ליאון אשכנזי (מניטו): גיור, הלכה וזהות", אבינועם רוזנק ודפנה שרייבר (עורכים), בתוך: פילוסופיה של ההלכה. ההלכה: הקשרים רעיוניים ואידיאולוגיים גלויים וסמויים, מכון ון ליר והוצאת מאגנס, ירושלים, תשע"ב, עמ' 282-266.

י' שרביט, "רבנים צרפתיים בקהילה היהודית בקונסטנטין (אלג'יריה) – מפגש והתנגשות", ירון הראל ויוסף הקר (עורכים), בתוך: לא יסור שבט מיהודה, הנהגה, רבנות וקהילה בתולדות ישראל, מחקרים מוגשים לפרופסור שמעון שוורצפוקס, מוסד ביאליק, ירושלים, תשע"א, עמ' 366-353.

י' שרביט, "הנצרות והאסלאם בהגותו של הרב יהודא ליאון אשכנזי ('מניטו'): דברי הימים ואחרית הימים", דב שוורץ ואריאל גרוס (עורכים), בתוך: על התשובה ועל הגאולה, מנחת שי לבנימין גרוס, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן, תשס"ח, עמ' 278-257.

י' שרביט, "הרב יוסף גנאסיא – דיוקנו של מנהיג רוחני באלג'יריה הצרפתית (1879-1962), משה אורפלי ואפרים חזן (עורכים), בתוך: התחדשות ומסורת, יצירה, הנהגה ותהליכי תרבות ביהדות צפון אפריקה, מוסד ביאליק, ירושלים, תשס"ה, עמ' 96-89.

Charvit, “La tradition rabbinique d’Algérie face au processus d’émancipation” in Shmuel Trigano (éd), L’identité des Juifs d’Algérie, une expérience originale de la modernité, Editions du Nadir, Paris, 2003, pp.95-105.

 פרקים בספרים שפיטים, שנתקבלו לפרסום:

י' שרביט, "לשאלת צומות החורבן לאחר עצמאות ישראל – הרב עוזיאל וחכמי אלג'יריה (תש"ט-1949)", התקבל לספר היובל לכבוד פרופ' צבי זוהר, תשפ"א הוצאת אוניברסיטת בר אילן או הוצאת כרמל.

בקורות ספרים, מחקרים המקובלים בתחום וספרי עיון:

י' שרביט, "השיבה לארץ העברים – הרב י.ל. אשכנזי", אופיר טובול (עורך), קול התור. ציונות מסורתית-ספרדית, ידיעות ספרים, תשפ"א, עמ' 313-326.

י' שרביט, "חכמי אלג'יריה וארץ ישראל 1750-1914", משה חלמיש, משה עמאר, מוריס רומני (עורכים), בתוך: יהודי אלג'יריה ולוב, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן, תשע"ד, עמ' 126-108.

שני פרקים אודות החינוך היהודית והיצירה הרבנית בספר: חיים סעדון (עורך), אלג'יריה, קהילות ישראל במזרח במאות התשע עשרה והעשרים, מכון בן צבי, ירושלים, תשע"ב.

י' שרביט, "קולט אבולקר-מוסקט, מהמחתרת היהודית באלג'יריה ועד הרפואה הטבעית בישראל", על הזיכרון, דרך אפרתה, י"ג (תש"ע), עמ' 352-343.

י' שרביט, יהודי אלג'יריה בעידן הצרפתי,1962-1830, אוניברסיטה המשודרת, משרד הביטחון, תל אביב, תש"ע. (204 עמודים).

עשרים ושישה ערכים ב- Encyclopedia of Jews in the Islamic World (EJIW) בעריכת הפרופ' נועם סטילמן (אוניברסיטת אוקלהומה), Brill, 2010.

Charvit, Book reviews: “Jewish Identity and Modern Philantropy: Dominique Jarassé, Osiris Mécène Juif nationaliste français, Editions Esthétiques du Divers, 2008”, Ars Judaica, The Bar-Ilan Journal of Jewish Art, 6 (2010), pp. 147-149.

י' שרביט, לשוח בשדה, שיחות עם הוגה הדעות, המחנך, הסופר, המשורר, המחזאי והדיפלומט יצחק מאיר, ראובן מס, ירושלים, תשס"ט (264 עמודים).

י' שרביט, "אל-כהינה: הערות והארות על הרומן ההיסטורי של דידיה נבות (Didier Nebot, La Kahéna, reine d’Ifrikia, Editions Anne Carrière, Paris, 1998)", פעמים, 108 (תשס"ז), עמ' 164-161.

י' שרביט, "קהילת יהודי אלג'יריה ומדינת ישראל – תש"ח-תשנ"ח", אבשלום מזרחי ואהרון בן דוד (עורכים), בתוך: עדוֹת – עדוּת לישראל, גלות, עליות, קליטה, תרומה ומיזוג, נתניה, תשס"א, עמ' 105-53.

י' שרביט, "הרברט פאגני – אמן ויהודי באירופה במחצית השנייה של המאה העשרים", צ. עוקשי, ס. רוזמרין, י. רוזנסון (עורכים), בתוך: במשעולי עבר יהודי, מחקרים וזכרונות, לכבודו של ד"ר צבי גסטוירט, ירושלים, תשס"ו, עמ' 516-509.

Charvit, Le Judaïsme Algérien – Refléxions, Editions Eliner, Jérusalem, 1997, 2001 (550 pages).

Charvit, Elite Rabbinique d'Algérie et Modernisation, Editions Gaï Yinassé, Jérusalem, 1995 (223 pages).

Charvit, Une Terre à redécouvrir – Eretz Israël dans la Parachat Hachavoua, Editions Brit Chalom, Jérusalem 1995, 2010 (192 pages).

י' שרביט, "הרב קוק ומאורעות תרפ"ט", סיני – ירחון לתורה ולמדעי היהדות, צ"ז (תשמ"ה), עמ' קנ"ג-קפ"ה (נדפס מחדש בתוך: זכרון ראי"ה, קובץ מאמרים במשנת הרב קוק עם מלאת חמישים שנה להסתלקותו, מוסד הרב קוק, ירושלים, תשמ"ה, ע"ע קנ"ג-קפ"ה).

עיסוק נוסף

מרצה באוניברסיטת בר אילן
גלילה לראש העמוד

בואו נדבר...

מלא/י את הפרטים ויועץ לימודים יצור איתך קשר בהקדם:

אנו משתמשים ב- Cookies כדי לשפר את חווית הגלישה שלך. כדי לקיים את ההנחיות של e-Privacy, עלינו לבקש את הסכמתך להגדיר את ה- Cookies. קרא עוד

שמש של קורונה

לומדים בצל הקורונה

דילוג לתוכן