התואר השני לעובדי הוראה שמציעה מכללת אפרתה מעשיר את המורים בתחומי ידע חדשים ומפתיעים.
תכנית האגדה והוראתה ותכנית הזיכרון מורשת ישראל וחינוך

הסיפור הבא בחינוך

6/8/19

המורה בעולם המודרני

עבודת המורה הופכת למורכבת משנה לשנה, בעולם מודרני הידע זמין לתלמידים הרבה יותר מבעבר והציפייה מהמורה היא לפתוח אופקים ונתיבים חדשים בהוראה, להפתיע את התלמיד ולחבר אותו למקורות ידע ועולמות חדשים. המורים הלומדים במכללה האקדמית אפרתה אינם מורים מהעולם הישן שבו מורה מחזיק כיתה בכוח המשמעת ומעביר את החומר, אלא מורים שמשלבים חדשנות לימודית המתאימה למאה ה-21 לצד פתיחת עולמות חדשים בפני התלמידים.

תואר עם עניין – סודות ואגדה

התואר השני לעובדי הוראה שמציעה מכללת אפרתה מעשיר את המורים בתחומי ידע חדשים ומפתיעים.  תכנית האגדה פותחת את הראש לעולמות חדשים ומפתיעים. עולם האגדה על כל סודותיו ומסתריו, הדמויות יוצאות הדופן הנעות בתוכו והערכים העולים מתוך דפי האגדה  הוא דרך יוצאת מן הכלל לחבר את התלמידים לעולם החינוכי, לגעת בנפשם ולהיות רלוונטי אליהם גם בעידן הסמארטפון והמסכים.

לומדים ללמד אחרת

התכנית לתואר שני בתחומי הזיכרון ומורשת ישראל חושפת סוגיות מרתקות מעולם הנחלת המורשת, ההנצחה ותרבות היהודית. מי בחר להנציח את מי ואיך ולמה? כיצד מנציחים וזוכרים בעולם העתיק ובעולם המודרני, כיצד ניתן להפוך את התלמידים במהלך הלימודים בכיתה להפוך למנציחים ולזוכרים?  

במסגרת הלימודים בתכניות לתואר שני, מקבלים הסטודנטים הכשרה מקיפה בכל הכלים הנדרשים למורים במאה ה-21, כלים טכנולוגיים, כלים רגשיים, כלי שיח וניתוח תוך שימוש במחקרים העדכניים בתחום החינוך. הלימודים מאפשרים לסטודנטים להפוך ליזמים חינוכיים, תוך שימוש בכלים החדשים ובעולמות התוכן הייחודיים ולחזור לבית הספר כיזמים מובילים חינוכיים.

למה צריך תואר שני?

כיום, לכל מורה בוגר מערכת ההכשרה להוראה בעשרים וחמש השנים האחרונות יש כבר תואר ראשון. זה הרף המינימלי במקצוע. לעומת זאת  פחות מחמישים אחוזים מהמורים הפעילים כיום במערכת החינוך הינם בעלי תואר M.Ed (תואר שני). אף על פי ששכר מורים בעלי תואר שני גבוה משמעותית, שר החינוך לשעבר סער אף הציע תכנית חדשה לחיזוק מעמד המורה שעיקריה הם כי מי שירצה לעבוד כמורה יהיה חייב להיות בעל תואר שני ומעלה.

תנאי קבלה לתואר שני

התוכנית מיועדת למורים בעלי תואר ראשון בתנ"ך (.B. A)  + תעודת הוראה, או בעלי תואר .B.Ed.

ותק בהוראה – לפחות שלוש שנים.

ציון ממוצע 80 ומעלה בלימוד התואר הראשון.

(בוגרי תוכנית מצויינות בתואר ראשון רשאים להמשיך ישירות לתואר שני).

ראיון אישי (זימון לראיון יישלח רק לאחר קבלת טופס הרישום והמסמכים המלווים).

יש להוריד את טופס הרישום ולשלוח למכללה עם הטפסים הנדרשים.

 

חריגה מתנאי הקבלה:

המכללה תאפשר קבלה של עד 10% משיעור הסטודנטים בכל תוכנית לימודים, שאינם עומדים בתנאי הקבלה מנימוקים כגון:

הגברת ההנגשה להשכלה הגבוהה בישראל.

צרכים ייחודיים של ציבורים מגוונים בישראל ואופייה הרב תרבותי של החברה.

נתונים אישיים ואקדמיים מיוחדים המצדיקים קבלה חריגה.

השארת תגובה