ספריית מכללת אפרתה קיימה השנה מפגש מרצים שני הנעשה לראשונה במכללה במתכונת היברידית.

ספריית מכללת אפרתה קיימה השנה מפגש מרצים שני הנעשה לראשונה במכללה במתכונת היברידית.

השארת תגובה