חוגי הלימוד

חוגים ומשמעותם
'חוג לימוד' הוא קבוצת קורסים הקשורים ב'תחום דעת' ספציפי שהוא גם מקצוע הוראה מוכר. קורסים אלו מובילים למטרה של רכישת ידע, רכישת כלים ויכולת ניתוח בתחום הדעת הרלוונטי. מרצי החוג פועלים יחדיו כדי לשפר את רמתו האקדמית ולהיטיב אותה וכדי שישמש בסיס ראוי להתמקצעות בהוראה.
 
החוגים הקיימים באפרתה: