סיום חובות לימודים

התקנות הרשומות בפרק זה מחייבות את הסטודנטיות ומשקפות את חובות המרצים.
ביחסיה עם הסטודנטיות המכללה תפעל לפי תקנון זה, ברוח 'חוק זכויות הסטודנט' ובשיתוף עם אגודת הסטודנטיות של המכללה. התקנון מתעדכן מעת לעת על-פי הצרכים והנסיבות.