כל הפוסטים של רחלי ויינברג

קוד ORCID

קוד ORCID רישום וקבלת קוד  ORCID ORCID Connecting Research and Researcher אורקיד מספק קוד אלפאנומרי המזהה באופן ייחודי מחברים של תוכן מדעי ואקדמי. מטרת הקוד היא למנוע בעיות של זיהוי מחברים הנגרמות בשל שמות זהים, החלפת שמות משפחה כתוצאה מנישואים, וכו'. ORCID iD מספק אמצעי זיהוי קבוע לחוקרים אקדמיים, מאפשר קישור לפעילות האקדמית שלכם לשמכם, וגם מאפשר חיזוק קשרים אמינים בין חוקרים ועמיתים. ניתן להשתמש בקוד המזהה במערכות ובפלטפורמות שונות על מנת ששמכם יהיה מזוהה נכונה,