כל הפוסטים בסטודנטים

תקנון שכר לימוד

תקנון שכר לימוד תשפ״א2021-2020 הסדרת תשלום שכר לימוד מתבצע בגזברות המכללה, בניין מנהלה קומה 4  מירי כהן 02-5651908  miri@emef.ac.il | מירב מלכן 02-5651911 merav@emef.ac.il