כל הפוסטים בסטודנטים

תקנון שכר לימוד

תקנון שכר לימוד תשפ״א2021-2020 הסדרת תשלום שכר לימוד מתבצע בגזברות המכללה, בניין מנהלה קומה 4  מירי כהן 02-5651908  miri@emef.ac.il | מירב מלכן 02-5651911 merav@emef.ac.il

בחינות

בחינות טופס בקשה למבחן במועד מיוחד >> טופס בקשה להתאמות במבחנים >>

פניות מנהל לומדים

פניות מנהל לומדים בקשות מעבר: בקשת מעבר בין חוגים במסלול על יסודי בקשת מעבר בין שלוחות בקשת מעבר בין מסלולים

פניות בנושא סמינריון

פניות בנושא סמינריון טופס הגשת בקשה לסמינריון בהנחיה אישית בתוספת תשלום >> טופס בקשה להארכת זמן להגשת עבודה סמינריונית >>

פניה למזכירות האקדמית

פניה למזכירות האקדמית פניה למזכירות אקדמית תואר ראשון >> פניה למזכירות אקדמית תואר שני >> פניה למזכירות אקדמית הסבה ולימודי המשך